Ғылыми Кеңес

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі

Ғалым хатшы
Экономика  ғылымдарының кандитаты, доцент
Кыдырова Жамиля Шафхатовна 

Телефон:+7 (7252) 21-19-89

e-mail:ms.zhamilya@mail.ru


М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Ғылыми кеңесі сайланбалы өкілетті орган ретінде университетте жалпы басшылық атқарып, жоғары оқу орнын алқалы басқару нысандарының бірі болып табылады.

Ғылыми кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Жарғысын, сондай-ақ , жоғары оқу орны Ғылыми кеңесі қызметінің типтік ережелерін (ҚР Білім және ғылым министрінің 22.11.07 жылғы № 574 бұйрығы) басшылыққа алады.

Ғылыми кеңестің мәжілістері тиісті оқу жылында бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес айына кемінде бір рет өткізіледі.

Ғылыми кеңес қызметінің мақсаттары: университетті дамытудың басымдықтары мен принциптерін жасау, бітірушілерді сапалы дайындау үшін заңнамалық құрылым әзірлеу, материалды ресурстар мен жұмыскерлердің біліктілігін, ұжымның нәтижелі қызметін сақтау және ұлғайту.

Ғылыми  кеңестің  құзіретіне:

 • университет құрылымын бекіту;
 • университет Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 • университеттің оқу және ғылыми бөлімшелерін (зертханалар, кафедралар, факультеттер (институттар) және т.б.) құру, қайта ұйымдастыру және тарату;
 • университеттің даму тұжырымдамасын анықтау;
 • университеттің оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және шаруашылық қызметінің барлық негізгі мәселелері бойынша шешім қабылдау;
 • оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызмет атқарудың барлық нысандары мен әдістері туралы жыл сайын ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімше басшыларының есебін тыңдау;
 • оқулықтарды, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік нұсқауларды қарастыру және баспаға ұсыну;
 • студенттерді ақылы бөлімнен білім грантына және экстернат нысанында білім алуға ауыстыру туралы шешім қабылдау;
 • диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен PhD докторанттардың тақырыбы және ғылыми жетекшілері – кеңесшілерін бекіту;
 • жоғары оқу орнының қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ұйымдастыру;
 • университеттің бюджеттен тыс қаржыны пайдалану, сондай-ақ ақылы білім беру қызметін көрсету және өндірілуші өнімді сату арқылы алынатын табыстарын қайта инвестициялау бағыттарын анықтау;
 • ғылыми және құрметті атақтарды, атаулы шәкіртақылар мен сыйақыларды бекіту мен беру;
 • университет қызметкерлерін, шығармашылық ұжымдарды үкімет наградалары мен құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселені қарастыру;
 • алқалы шешімді қажет ететін университеттің ағымдағы қызметінің өзге де мәселелерін қарастыру кіреді