Бакалавриат

Сілтеме - Жалпы мәлімет

2020/2021 оқу жылына қабылдау мерзімі

Өтініш қабылдау мерзімі

Тестілеу мерзімі

Қатысушылар

ҰБТ  өткізіледі

1 және 15 желтоқсан аралығы

15 және 20 қаңтар аралығы

1) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушылары;

*ақылы

2) ЖОО-ға ақылы негізде қабылдау үшін жоғары оқу орнының бірінші академиялық кезеңі аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылданған адамдар;

*ақылы

3) ЖОО-ның шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарында оқитын  және басқа білім беру бағдарламалары топтарына ауысқысы келетін білім алушылар

*ақылы

1 және 15 ақпан аралығы

24 және 29 наурыз аралығы

ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушылары;

*ақылы

1 сәуір және 30 сәуір аралығы

20 маусым және 5 шілде аралығы

1) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері;

ақысыз

2) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері;

*ақылы

3) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін  білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері

*ақылы

  1 сәуір және 30 сәуір аралығы

20 маусым және 5 шілде аралығы

республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдар;

*ақылы

   25 шілде және 3 тамыз аралығы

17 және 20 тамыз аралығы

1) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері;

*ақылы

2) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау  үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері;

*ақылы

3) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдар;

*ақылы

4) ЖОО-ның шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарында оқитын  және басқа білім беру бағдарламалары топтарына ауысқысы келетін білім алушылар

*ақылы

* - тестілеу бағасы – 2242 теңге.

Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін төлемді Қазақстан Республикасының барлық екінші деңгейлі банктері кассасынан төмендегі реквизит бойынша жасауға болады:

«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК  ҚР БҒМ

010011 Астана қ., Жеңiс д., 60

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК HSBKKZKX     КБE 16

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Төлемнің атауы – "Кешенді тестілеу үшін" (2242 теңге).

Сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ терминалдары арқылы ғана төлем жасауға болады.

Бақылаушылар: Министрлік өкілдері.

Апелляция: қарастырылған.

ҰБТ форматы: 5 пән (3 міндетті + 2 бейіндік).

                           Барлық тест тапсырмалар саны —120.

Тестілеудің жалпы уақыты: 3 сағат 50 минут (230 минут)

 

Тестілеу пәндері

Тапсырмалар саны

Тапсырмалар формасы

1 блок

Математикалық сауаттылық

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

Оқу сауаттылығы

20

(4 мәтін)

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

Қазақстан тарихы

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

2 блок

1 бейінді пән

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

10

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты

2 бейінді пән

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

10

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты

Жоғары балл саны: 140

Шекті деңгей балы: 50

Бейінді пәндер таңдайтын білім беру бағдарламары тобына байланысты таңдалады

Бейінді пәндер комбинациясы

1 бейінді пән

2 бейінді пән

1

математика

физика

2

математика

география

3

биология

химия

4

биология

география

5

шет тілі

дүниежүзі тарихы

6

география

шет тілі

7

дүниежүзі тарихы

Адам. Қоғам. Құқық

8

дүниежүзі тарихы

география

9

қазақ тілі / орыс тілі

 қазақ әдебиеті / орыс әдебиеті

10

химия

физика

11

шығармашылық емтихан

шығармашылық емтихан

Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін  білім беру бағдарламаларының ұқсас бағыттарына оқуға түсушілер үшін ҰБТ (ТжКБ) форматы : 2 пән .

Барлық тест тапсырмалар саны - 60.

Тестілеудің жалпы уақыты — 1 сағат 40 минут (100 минут).

Тестілеу пәндері

Тапсырма саны

Тапсырмалар формасы

Бағалау формасы

Жалпы кәсіптік пән

20

Бес жауап нұсқасының біреуі  дұрыс

1 дұрыс жауап = 1 балл

 

Арнайы пән

40

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс (20)

1 дұрыс жауап = 1 балл

 

Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар (10)

Барлық дұрыс нұсқаны таңдау – 

2 балл

Бір қате (бірнеше дұрыс жауаптан 1 қате кетсе) – 1 балл

2 немесе одан көп қате – 0 балл

Жағдаятық тапсырмалар (10)

1 дұрыс жауап = 1 балл

Жоғары балл саны: 70.

Шекті деңгей балы: 25.


Білім беру гранты – «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімге ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттары түсушілер өтініш білдірген нақты білім беру бағдарламалары, тіл бөлімдері мен оқу мерзімі бойынша білім беру бағдарламаларының кезектілігіне сәйкес білім беру грантын беру туралы куәлікті берумен қоса ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ) сертификатының балдарына сәйкес конкурстық негізде беріледі.

Конкурсқа қатысу үшін

·         ұлттық ЖОО-ға түсуге, шығармашылық дайындықты талап ететін оқуға түсушілерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына маусым-шілдедегі ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ҰБТ нәтижесі бойынша – кемінде 65 балл, 

·         "Педагогикалық ғылымдар", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар", "Ветеринария" білім беру салалары бойынша – кемінде 60 балл, 

·         басқа ЖОО-ларға – кемінде 50 балл, 

·         "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру саласы бойынша – кемінде 65 балл,

оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқу тілі бойынша) – кемінде 5 балл және әр бейіндік пәннен кемінде 5 балл алуы қажет.

Шығармашылық дайындықты талап ететін оқуға түсушілерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына ҰБТ-дан өткен, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ниет білдірген жалпы орта және техникалық пен кәсіптік, білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері ҰБТ нәтижесі бойынша 

·         кемінде 25 балл, 

оның ішінде жалпы кәсіптік пән бойынша – кемінде 5 балл және арнайы пән бойынша кемінде 5 балл алуы қажет.

Шығармашылық дайындықты талап ететін, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсуші ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты қаражат есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға және (немесе) 

·         ұлттық ЖОО-ға ақылы оқуға ниет білдірген жалпы орта және техникалық пен кәсіптік, білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері ҰБТ және шығармашылық емтихан нәтижелері бойынша – кемінде 65 балл, 

·         "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, 

·         басқа ЖОО-ға – кемінде 50 балл, 

оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі бойынша) – кемінде 5 балл және әр шығармашылық емтиханнан кемінде 5 балл алуы қажет.

Шығармашылық дайындықты талап ететін, ҰБТ-дан өткен, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ниет білдірген жалпы орта және техникалық пен кәсіптік білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері ҰБТ және шығармашылық емтихан нәтижесі бойынша 

·         кемінде 25 балл,

оның ішінде шығармашылық емтиханнан – кемінде 5 балл және арнайы пән бойынша кемінде 5 балл алуы қажет.

Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін талапкер жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына тапсырады:

·         белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш;

·         білімі туралы құжат (түпнұсқа);

·         ҰБТ сертификаты;

·         3x4 көлеміндегі екі фотосурет;

·         086-У нысаны бойынша медициналық анықтама;

·         жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін азамат өтініште өзі таңдаған білім беру бағдарламалары мен ЖОО-ны көрсетеді.

Бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда азамат төрт білім беру бағдарламаларын көрсете алады.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысу үшін өтініштер 10 – 20 шілде аралығында қабылданады.

Республикалық комиссияның отырысы 21 -31 шілде аралығында өткізіледі.

Білім гранты иегерлерінің тізімі Ұлттық тестілеу орталығының www.testcenter.kz сайтына ілінеді.

 •  
  Мамандықтар тізімі​

  Бакалавр білім беру бағдарламасының атауы

  1

  6B01110 Педагогика және психология

  2

  6B01111 Практикалық психология

  3

  6B01112 Психология және медиация

  4

  6B01210 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу педагогикасы

  5

  6B01310 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

  6

  6B01410 Бастапқы әскери дайындық

  7

  6B01420 Музыкалық білім

  8

  6B01430 Бейнелеу өнері және сызу

  9

  6B01440 Дене шынықтыру және спорт

  10

  6B01450 Кәсіптік оқыту

  11

  6B01510 Математика

  12

  6B01520 Физика

  13

  6B01521 Математика-физика

  14

  6B01522 Физика-Информатика

  15

  6B01530 Информатика

  16

  6B01531 Математика-Информатика

  17

  6B01540 Химия

  18

  6B01541 Химия-Биология

  19

  6B01550 Биология

  20

  6B01610 Тарих

  21

  6B01710 Қазақ тілі мен әдебиеті

  22

  6B01720 Русский язык и литература

  23

  6B01730 Шетел тілі: екі шетел тілі

  24

  6B01904 Инклюзивті білім берудегі тьюторлық»

  25

  6B01910 Дефектология

  26

  6B01912 Сурдопедагогика

  27

  6B02120 Режиссура

  28

  6B02140 Кескіндеме

  29

  6B02150 Графика

  30

  6B02160 Сән өнері

  31

  6B02170 Сән дизайны

  32

  6B02171 Орта дизайны

  33

  6B02210 Философия

  34

  6B02220 Тарих

  35

  6B02230 Археология және этнология

  36

  6B02310 Филология: қазақ тілі

  37

  6B02311 Филология: русский язык

  38

  6B02320 Аударма ісі

  39

  6B02330 Шетел филологиясы

  40

  6B02331 Шетел филологиясы: өзбек тілі

  41

  6B03110 Халықаралық қатынастар

  42

  6B03120 Саясаттану

  43

  6B03130 Психология

  44

  6B03210 Кітапхана ісі

  45

  6B03220 Журналистика

  46

  6B04110 Экономика

  47

  6B04120 Менеджмент

  48

  6B04130 Есеп және аудит

  49

  6B04140 Қаржы

  50

  6B04150 Мемлекеттік және жергілікті басқару

  51

  6B04160 Маркетинг

  52

  6B04170 Бағалау

  53

  6B04211 Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

  54

  6B04212 Азаматтық құқық және азаматтық процесс

  55

  6B04220 Халықаралық құқық

  56

  6B05110 Биология

  57

  6B05120 Биотехнология

  58

  6B05121 Салалық биотехнология

  59

  6B05210 Экология

  60

  6B05211 Экология және табиғатты пайдалану

  61

  6B05220 География

  62

  6B05310 Физика

  63

  6B05320 Химия

  64

  6B05410 Математика

  65

  6B06110 Информатика

  66

  6B06120 Ақпараттық жүйелер

  67

  6B06130 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  68

  6B06140 Математикалық және компьютерлік моделдеу

  69

  6B07110 Автоматтандыру және басқару

  70

  6B07120 Машиностроение

  71

  6B07121 Машинажасау технологиясы

  72

  6B07123 Пісіру өндірісін жобалау және ұйымдастыру

  73

  6B07130 Көлік, көліктік техника және технологиялар

  74

  6B07131 Автосервис және фирмалық қызмет көрсету

  75

  6B07140 Жылуэнергетика

  76

  6B07150 Электрэнергетика

  77

  6B07160 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

  78

  6B07161 Processing of mineral and technogenic raw materials

  79

  6B07170 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

  80

  6B07180 Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)

  81

  6B07181 Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары

  82

  6B07182 Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары

  83

  6B07190 Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

  84

  6B07191 Керамика,шыны және кристалдар сараптамасы

  85

  6B07210 Мұнайгаз ісі

  86

  6B07215 Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету

  87

  6B07216 Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану

  88

  6B07220 Металлургия

  89

  6B07230 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

  90

  6B07250 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

  91

  6B07251 Ұн-жарма өнімдерінің технологиясы

  92

  6B07260 Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы

  93

  6B07270 Фармацевтік өндіріс технологиясы

  94

  6B07310 Сәулет

  95

  6B07320 Құрылыс

  96

  6B07321 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы

  97

  6B07322 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы

  98

  6B07323 Сумен жабдықтау және канализация

  99

  6B07330 Сумен қамтамасыз ету, суды бұру және су ресурстарын қорғау

  100

  6B07340 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

  101

  6B07350 Жерге орналастыру

  102

  6B07360 Кадастр

  103

  6B07510 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

  104

  6B08510 Аграрная техника және технология

  105

  6B08610 Су ресурстары және суды пайдалану

  106

  6B09110 Ветеринарлық медицина

  107

  6B10210 Әлеуметтік жұмыс

  108

  6B11110 Туризм

  109

  6B11111 Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі

  110

  6B11121 Продюсер және театр қойылымдарының технологиясы

  111

  6B11123 Цирк ұжымының жетекшісі, цирк әртісі

  112

  6B11210 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

  113

  6B11310 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

  114

  6B11311 Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру

  115

  6B11312 Көлік логистикасы