Skip to Content

Жұмыс жоспары

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                «Бекітемін»

М.Әуезов ат. ОҚМУ ректоры

___________Ж.Мырхалыков

«___»______________2015ж.

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

Оқу-әдістемелік кеңесінің 2015-2016 оқу жылына жұмыс

ЖОСПАРЫ

 

№ пп

Іс-шараның аталуы

Жауапты орындаушы

Орындау мерзімі

Шығу формасы

Орындалу белгісі

1

2

3

4

5

6

1

 

 1. 2014-2015 оқу жылына ОӘК құрамын бекіту
 2.  2014-2015 оқу жылына ОӘК жұмыс жоспарын бекіту 
 3. 2015-2016 оқу жылына университеттің ОӘӘ баспадан шығару жоспарын бекіту 
 4. Күзгі семестрдегі ашық дәрістер жоспарын бекіту
 5. Оқу әдістемелік әдебиеттерін қарастыру және оларды баспадан шығаруға ұсыну.
 6. Әр түрлі

ОӘК төрағасы

ОӘК төрағасы

ОӘК төрағасы

 

ОӘК төрағасы

ОӘК хатшысы

 

Қыркүйек

2015 ж.

 

Жоспар

Жоспар

Жоспар

 

Жоспар

Бекітілген ОӘӘ тізімі

 

2

 1. 2014/2015 оқу жылындағы факультеттердің әдістемелік комиссиясы жұмыс жоспарының орындалуын талдау 
 2. 2014-2015 оқу жылының көктемгі семестрі пәндерінің тест тапсырмалары мен емтихан билеттерін сараптау
 3. Оқу әдістемелік әдебиеттерін қарастыру және оларды баспадан шығаруға ұсыну.
 4. Әр түрлі

ӘБ ЖБМ

 

 

Комиссия

 

ОӘК хатшысы

қараша

2015 ж.

 

Анықтама

 

 

Анықтама

 

Бекітілген ОӘӘ тізімі

 

3

 1. Филология факультетіндегі ашық сабақтардың тиімділігі жөнінде
 2. Көктемгі семестрдегі ашық дәрістер жоспарын бекіту
 3. Оқу әдістемелік әдебиеттерін қарастыру және оларды баспадан шығаруға ұсыну.
 4. 2015-2016 оқу жылының бірінші жарты жылдығына арналған ОӘӘ баспадан шығару жоспарының орындалуы туралы 
 5. Әр түрлі

Комиссия төрағасы

 

ОӘК хатшысы

ОӘК хатшысы

 

ОӘК хатшысы

қаңтар

2016ж.

 

Баяндама

 

анықтама

Бекітілген ОӘӘ тізімі

Ақпарат

 

 

 

4

 1. Химиялық инженерия және биотехнология жоғары мектебі оқу үрдісіне инновациялық оқыту әдістерін ендіру жөнінде
 2. Барлық дайындау мамандықтары бойынша ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттардың педагогикалық іс-тәжірибесін ұйымдастыру және өткізу.
 3. Қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы бойынша есебі
 4. Оқу әдістемелік әдебиеттерін қарастыру және оларды баспадан шығаруға ұсыну.
 5. Әр түрлі

Комиссия

 

 

Бастығы ЖООКББО

 

 

 

Каф.меңгерушісі

 

ОӘК хатшысы

Наурыз

2016ж.

 

Баяндама

 

 

Баяндама

 

 

 

Есебі

 

 

Бекітілген ОӘӘ тізімі

 

 

5

 1. Экономика және қаржы факультетінің кафедраларында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру мен әдістемелік қамтылуы
 2. Ауылшаруашылығы ғылымдары жоғары мектебінде оқу үрдісіне біліктілігін арттыру нәтижелерін ендіру жөнінде
 3. Дене тәрбиесі және спорт факультеті кафедраларында оқу-әдістемелік жұмыстардың жағдайы туралы
 4. Оқу әдістемелік әдебиеттерін қарастыру және оларды баспадан шығаруға ұсыну.

6.  Әр түрлі

Комиссия

 

 

Комиссия

 

 

Комиссия

 

ОӘК хатшысы

Мамыр

2016ж.

 

Анықтама

 

 

Анықтама

 

 

Анықтама

 

Бекітілген ОӘӘ тізімі

 

 

6

 1. 2015-2016 оқу жылындағы шеберлік клас, ашық сабақтардың сапасын талдау.
 2. «Химия» кафедрасының зертханалық базасының бекуі мен дамуы
 3. 2015-2016 оқу жылында Жаратылыстану-педагогикалық факультетте бір-біріне сабаққа қатысу қорытындысы жөнінде 
 4. Оқу әдістемелік әдебиеттерін қарастыру және оларды баспадан шығаруға ұсыну.
 5. Әр түрлі

Комиссия

 

Каф.меңгерушісі

 

ИК төрағасы

 

 

ОӘК хатшысы

маусым

2016ж.

 

Баяндама

 

Анықтама

 

Анықтама

 

 

Бекітілген ОӘӘ тізімі

 

 

7

Жоғары оқу орнының таңдау компонентінің оқу бағдаралмаларын талқылау және бекіту

ОӘБ бастығы

Оқу жылында

Бекітілген оқу бағдарламаларының тізімі

 

 Абзал Орымбетов | page