БОС ОРЫНДАР

06.02.2020

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік білімі, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі, жоғары білім саласында кемінде 5 жыл ғылыми және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі болуы

Лауазымдық міндеттері: Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес магистранттарды, докторанттарды даярлаудың оқу процесін ұйымдастыру; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен (ҚР БҒМ), ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетімен (ҚР БҒСБК) хат алмасу; сабақтардың уақытылы өткізілуіне, ағымдағы емтихандарды дайындауға және тапсыруға есеп жүргізу; кешенді емтихандарды өткізу, магистрлік диссертацияларды қорғау кестесін құру, оларды университет басшылығымен келісу, олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру;; ҚР БҒМ-ге аттестаттау комиссиясы төрағаларының кандидатураларын ұсыну, комиссия мүшелерін, магистранттарды, докторанттарды емтихандардың өткізілетін уақыты мен орны туралы хабардар ету; емтихан және аттестаттау комиссияларының тиімді жұмысын қамтамасыз ету; оқу процесіне қатысуға шарттық негізде профессорларды, доценттерді, сондай-ақ тиісті даярлық бейіні бойынша оқу пәндерінің жоғары білікті оқытушыларын тарту; магистранттар мен докторанттардың Жеке оқу жоспарларын әзірлеуін және орындауын есепке алуды ұйымдастыру, магистранттардың, докторанттардың оқу процесін ұйымдастыру, ИПВО жұмысы туралы есептер жасау, университеттің Ғылыми Кеңесіне магистрлер мен PhD докторларын даярлауға қатысты қажетті мәліметтерді ұсыну; емтихан сессияларының нәтижелері бойынша ауыстыру, стипендия тағайындау туралы, сондай-ақ оқуды жалғастыру немесе докторантурадан, магистратурадан шығару туралы бұйрықтардың жобаларын дайындау; кафедралармен бірлесіп магистратура және PhD докторантура мамандықтары ашу үшін; магистранттарды және PhD докторанттарды дайындау сапасын талдау, ИПВО қызметін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу; халықаралық ынтымақтастық орталығымен, кафедралармен бірлесіп жақын және алыс шетелдердің жоғары оқу орындарында білім алушылардың ғылыми тағылымдамасын ұйымдастыру; докторанттарға, магистранттарға олардың құқықтары мен міндеттері, диссертациялық жұмыстарды ресімдеудің қолданыстағы ережелері мен тәртібі мәселелері бойынша кеңес беру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  80000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    204 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жоспарлау және экономикалық бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс стажы болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: университеттің Қаржы-шаруашылық қызметін дамыту жоспарын құру үшін мәліметтер дайындау, университетте экономикалық жоспарлау бойынша жұмысқа басшылық жасау, өнім, жұмыс (Қызмет) тұтынушыларының тапсырыстарына және жасалған шарттарға, сондай-ақ олардың негіздемелері мен есептеріне сәйкес барлық қызмет түрлері бойынша университеттің бөлімшелерімен ағымдағы жоспарлар жобаларын дайындауды басқару; университеттің стратегиясын әзірлеуге қатысу.; ағымдағы қаржы жылынан кейінгі бес қаржы жылына арналған университеттің даму жоспарын құру, ЕТБЖ бағдарламасында-ҚР Қаржы министрлігінің 2012 жылғы 9 сәуірдегі №194 бекіткен Есептілікті тапсырудың бірыңғай нысаны; келісім-шарт негізінде қызметтер бойынша есептерді құру; 3-нк нысаны бойынша Тіркеуші офисінің мәліметтері негізінде студенттер контингентінің қозғалысына талдау жүргізу; ай сайын ЕСУВО бағдарламасында электронды есептермен студенттер контингентінің қозғалысы туралы есептілікті тапсыру; бөлім қызметкерлерімен бірге штат кестесін; университеттің штаттық кестесін бақылау және талдау жүргізу; Бөлім жұмысына жалпы бақылауды жүзеге асыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    4 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Кәсіптік бағдар беру орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік білім, ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: университеттің кәсіби бағдар беру қызметін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлей отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының қызметіне үнемі талдау жүргізу; университеттің кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау, басқару және бақылау; аудандық және қалалық мектептер мен колледждердің түлектері арасында кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыру; орталыққа жалпы басшылықты жүзеге асыру; орталықтың ағымдағы және перспективалық жұмыс жоспарын әзірлеу; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; ; мектеп және колледж түлектері үшін "Ашық есік күнін" ұйымдастыру және өткізу; барлық талапкерлер мен олардың ата-аналарымен кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу және жандандыру; университеттің түрлі жарнамалық материалдарын, "Талапкер", "Абируриент" буклеттерін дайындау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  80000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    125 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Сall- орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік білім, университетте педагогикалық қызмет тәжірибесі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: Сall-орталығының жұмысын оңтайландыра отырып, ұйымдастыру, жоспарлау, басқару және бақылау; бөлімнің ағымдағы және перспективалық жұмыс жоспарын әзірлеу; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; Сall-орталық қызметкерлерінің жұмысын үйлестіру; кіріс және шығыс қоңырауларға қызмет көрсету бойынша күнделікті қызметті басқару; кәсіби бағдар беру жұмысына байланысты қала және облыстың ұйымдарымен, кәсіпорындарымен және басқармаларымен байланысты байланыс орнату; келіссөздерге қатысу және талапкерлер мен олардың ата-аналарын алдағы оқу үшін болашақ мамандық бойынша мамандарға жіберу; университеттің баспа және электронды БАҚ-та, Интернет-кеңістікте, әлеуметтік желілерді қоса алғанда, позициялау стратегиясын әзірлеу; университет сайтының толтырылуын бақылау, редакциялау, кәсіби бағдар беру қызметімен байланысты университет сайтының контентін өзектендіру; кафедраның жетекші оқытушылары өткізетін кәсіптік бағдар бойынша дәрістер ұйымдастыру.; университеттің оқуға түсу сынақтарының бейіндік пәндері бойынша оқушыларға арналған дайындық курстарын ұйымдастыру және өткізу әдістемелерін әзірлеу; ғылыми-зерттеу қызметіне қосу арқылы білім беру мекемелерінің жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау; Мамандық таңдау уәждемесін, кәсіби қызығушылықты, оқушылардың таңдаған мамандығына жеке қасиеттерінің сәйкестігін зерттеу, кәсіптік бағдарлау тестілеуін жүргізу; университеттің дайындық бағыттары мен мамандықтарын ескере отырып, мастер-кластар, іскерлік ойындарды ұйымдастыру және өткізу.; оқушыларды университет дәстүрлерімен таныстыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; университеттің кәсіби бағдар беру қызметімен байланысты әртүрлі жарнамалық материалдарды, "Талапкер", "Абитуриент"буклеттерін дайындау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  75000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    406 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Білім алушылар контингентін қалыптастыру бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік білім, университетте педагогикалық қызмет тәжірибесі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: университеттің профорионтациялық жұмыс үрдістерін ұйымдастыру, жоспарлау, басқару және бақылау; Бөлімге жалпы басшылықты жүзеге асыру; бөлім қызметіне талдау жүргізу; бөлімнің ағымдағы және перспективалық жұмыс жоспарын әзірлеу; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; барлық талапкерлер мен олардың ата-аналарымен кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізу және жандандыру; жалпы орта, бастауыш және орта кәсіптік білім беру мекемелерімен өзара іс-қимылды ұйымдастыру және жүзеге асыру.; университет даярлау бағыттары мен мамандықтарында студенттер/магистранттар/ докторанттар контингентін қалыптастыруды қамтамасыз ету; Қабылдау комиссиясына университет талапкерлерін сапалы іріктеуде көмек көрсету; ЖОО-ның студенттік контингентін қалыптастыру перспективаларын зерделеу және болжау; ЖОО-ның білім беру қызметінің деңгейі туралы ақпараттандыру; университеттің ашық есік күндерін ұйымдастыру және өткізу; оқушылардың мамандандырылған кабинеттерге, зертханаларға, сондай-ақ жалпы университет бойынша жалпы экскурсияларға баруын ұйымдастыру.; жоғары сынып оқушыларының университет студенттерінің/магистранттарының/докторанттарының тәжірибеден өту орындарына баруы; факультеттердің/жоғары мектептердің, кафедралардың, түлектердің жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу орталығының, қабылдау комиссиясының, Университеттің басқа да бөлімшелерінің кәсіби бағдар жұмысын үйлестіру.

 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    127 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттерді әлеуметтік қолдау бөлімінің  басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білімі бар және білім беру ұйымдарында немесе қызмет  саласында кемі 5 жылдық тәжірибесінің болуы

Лауазымдық міндеттері: ҚР БжҒМ әлеуметтік мәселелерге қатысты талаптарын орындауға (құрылымдық және ақпараттық хаттар); «Жеңілдетілген білім несиесі», «Студенттік әлеуметтік кредит» мемлекеттік бағдарламаларын насихаттап, жүзеге асыруға; 12.03.2012ж. №320 «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға көмек көрсету өлшемін, көздерін, түрлерін және Ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын жүзеге асыруға; университеттен берілетін жеңілдіктерді үйлестіруге, ұйымдастыруға; басшылық талаптарын уақытылы орындауға; академиялық топ кураторларымен, декандармен тығыз байланыс орната отырып, студенттердің әлеуметтік жағдайлары мен мәселелерінен хабардар болу; басшылықты әлеуметтік мұқтаж топтағы студенттердің мәселелері туралы дер кезінде хабардар етуге және оның шешім табуына атсалысуға; әлеуметтік мұқтаж студенттердің растаушы құжаттарын тексеру, тиісті орындарға өткізуге; университеттің басқа бөлімдерінен бөлімнің жұмысына қажетті материалдарды талап етуге; студенттерге университет тарапынан, жеке тұлғалар, заңды тұлғалардан көрсетілетін көмектерді көрсетуге; Ғылыми кеңеске, ректоратқа әлеуметтік мұқтаж студенттерінің мәселелері бойынша өтініш беруге; бөлімнің атқарған қызметі туралы басшылыққа есеп беруге; қажет болған жағдайда БАҚқа ақпарат беруге; университет сайтына әлеуметтік ахуал туралы ақпараттар дайындауға; факультеттер/жоғары мектептер мен бөлімдерге қажетті ақпараттарды хабарлауға; жастардың әлеуметтік мәселелеріне қатысты облыстық, қалалық жастар бөлімдерімен, басқа да ұйымдармен, басқа оқу орындарымен ынтымақтастық пен серіктестікте болуға.

 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    262 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Парасат  басқармасының  басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (заң,  гуманитарлық) білімі бар, басшы лауазымдарында (құқық қорғау, арнайы қызмет органдарында) білім беру ұйымдарында немесе қызмет  саласы бойынша  5 жылдан кем емес  еңбек өтілі болуы

Лауазымдық міндеттері: басқарманы жалпы басқаруды жүзеге асырады, ректордың басқарма қызметі саласы бойынша бұйрықтарының және басқа да актілерінің орындалуын қамтамасыз ету; басқарманың және перспективалық  және ағымдағы жоспарын ұйымдастыру; жемқорлыққа қарсы күрес сұрақтары бойынша ректордың және университеттің алқалық органдары шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге  асыру; университетте құқық бұзушылыққа, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруды және қызмет саласындағы іс шаралар тізімін айқындау бағытындағы жұмыстарды ұйымдастыру;  сыбайлас жемқорлық көрінісіне ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерттеуге бағытталған  жұмыстарды жүргізеді, оған жол бермеуге,  соның ішінде  құқықтық  және ұйымдастыру  тәсілдерін  жетілдіру сұрақтары бойынша  ұсыныстар дайындау; университет басшылығына сыбайлас жемқорлық көріністері бар ақпараттарды жинақтау және талдау негізінде оларды жою бойынша ұсыным дайындау; университеттің лауазымды тұлғаларынан қаралып жатқан сұрақтар бойынша  ақпараттар мен түсіндірмелерді  сұрату;  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл,  алдын-алу және құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі Қоғамдық Кеңесі құрған комиссиялардың  қызметін үйлестіруге көмектесу;  «Шымкент адалдық алаңы» жобасы бойынша тиісті уәкілетті органдармен байланыс орнатып, жоба мақсатын түсіндіруге, насихаттауға және іске асыруға қатысу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  80000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    121 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Шетел студенттерімен жұмыс жүргізу департаментінің директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі немесе атағы және білім беру ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: шетелдік студенттермен оқудан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру (интернационалдық кештер өткізу, қала мен облыстың маңызды орындарына экскурсия жүргізу, мұражайларға бару; шетелдік түлектермен байланыс орнату; университетке түсу, көші-қон заңнамасын сақтау мәселелері бойынша шетелдік студенттерге кеңес беру; шетелдік білім алушыларды қабылдау науқанына қатысу; шетелдік студенттермен жұмыс жөніндегі департаменттің қызметіне қатысты мәселелер бойынша университетте өткізілетін кеңестерді ұйымдастыру және өткізу және жиналыстарға қатысу; Департаментте кадр саясатын анықтау; Департаменттің оқу-тәрбие қызметінің негізгі мәселелері бойынша университеттің Ғылыми кеңесі алдында орындалған жұмыс туралы жыл сайын есеп беру; Департаменттің материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту бойынша жұмыстар жүргізу; өз құзыреті шегінде Департаменттің барлық шетелдік студенттері мен қызметкерлері үшін міндетті өкімдер мен нұсқаулар шығару;;  шетелдік студенттер мен ПОҚ арасында құқық бұзушылықтар мен сыбайлас жемқорлық құбылыстарының алдын алу бойынша жұмыстарды жүргізу; Департаменттің міндетті құжаттарының жүргізілуін бақылауды жүзеге асыру; Департаменттің статистикалық есеп беру бойынша жұмысты жүзеге асыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  85000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    350 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Нострификациялау  және  апостильдеу  бөлімінің  басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім және білім беру ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: Білім туралы құжаттарды нострификациялау және апостильдеу жұмысын ұйымдастыру (басқа мемлекеттерде, халықаралық немесе шетелдік оқу орындарында (олардың филиалдарында білім алған тұлғаларға берілген құжаттардың баламалылығын анықтау мақсатында жүргізілетін)) Шетелдік студенттер мен университет қызметкерлеріне университетке түсу көші-қон заңнамасын сақтау мәселелері бойынша кеңес беру, жауапты басшылардың жұмысын ұйымдастыру және  кураторлардың жұмысын ұйымдастыру, шетелдік студенттер бар академиялық топтарда қатысу. Шетелдік студенттерді қабылдау бойынша университеттің қабылдау науқанына қатысу және шетелдік білім алушылардың мәліметтер базасын құру, шетелдік студенттерге қатысты бұйрықтар жобаларын дайындау. Шетелдік студенттерді ақпараттық қолдау тетігін жетілдіру, бөлім қызметі бойынша жылдық, жарты жылдық есептерді дайындау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    352 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Бейімдеу және қолдау бөлімінің   басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім және білім беру ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: Шетелдік студенттердің қатысуымен ғылыми және мәдени іс-шаралар өткізу университеттің құрылымдық бөлімшелерімен шетелдік студенттердің әлеуметтік-мәдени бейімделуін және сүйемелдеуін ұйымдастыру бойынша өзара іс-қимыл жасау. Шетелдік студенттермен оқудан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру (интернационалдық кештер өткізу, қала мен облыстың айтулы орындары бойынша экскурсиялар өткізу, мұражайларға бару); шетелдік түлектермен байланыс орнату шетелдік контингент бойынша статистикалық ақпарат дайындау,  Шетелдік студенттер үшін ақпараттық материалдар әзірлеу шетел студенттерін қабылдау бойынша университеттің қабылдау науқанына қатысу шетел студенттерінің көші-қон полициясы органдарының өкілдерімен және университет және халықаралық ынтымақтастық басқармасының басшылығымен жиналыстар, кездесулер өткізу, оқуға келетін шетел азаматтарын жатақханаларға қарсы алуды, қабылдауды және орналастыруды ұйымдастыру; шетелдік студенттердің тұру мәселелерін шешу тетігін әзірлеу және іске асыру; шетелдік студенттерге көмек көрсетуге бағытталған еріктілердің бағдарламаларын әзірлеу және енгізу; шетелдік студенттер үшін тілдік ортаға бейімделуді жетілдіру.

 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    352 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Әдістемелік бөлімінің жетекшісі лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және осы қызмет саласындағы жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: өз қызмет саласына қатысты нормативтік-құқықтық құжаттарды білу; кафедралардың әдістемелік жұмысын үйлестіру және бақылау; кафедраларда оқу-әдістемелік құжаттаманың құрастырылуын бақылау; кафедралар мен факультеттерде оқу-әдістемелік әдебиеттерді (ОӘӘ) басып шығару жоспарларының орындалуын бақылау; кафедралардың оқу-әдістемелік әдебиеттерін (ОӘК) дайындау және басып шығару жоспарларын қалыптастыру және олардың орындалуын бақылау; университеттің оқу-әдістемелік әдебиеттерін (ОӘӘ) басып шығару жоспарларын құру және олардың орындалуын бақылау; әдістемелік бөлімнің жұмыс жоспарын орындау; оқу процесіне қатысты процедуралар мен әдістемелік нұсқаулықтарды, құжаттамаларды әзірлеу; университеттің білім беру бағдарламалары пәндерінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу карталарына талдау жасау; оқу сабақтарының әдістемелік қамтамасыз етілуін бақылауды жүзеге асыру; ПОӘК қол жетімділігі мен сапасын бақылау; университеттің білім беру бағдарламалары бойынша оқу материалдарының қол жетімділігі мен сапасын бақылау; оқу сабақтарының әдістемелік қамтамасыз етілуін бақылауды жүзеге асыру; ПОӘК қол жетімділігі мен сапасын бақылау; университеттің білім беру бағдарламалары бойынша оқу материалдарының қол жетімділігі мен сапасын бақылау; университет порталында білім беру бағдарламаларына арналған пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің (ОӘК) орналастырылуын бақылау және сапаны бақылау; университет оқытушылары жасаған ОӘӘ көрмелерін ұйымдастыру; конкурстар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізу; университеттің жетекші профессорлары мен доценттерінің ашық дәрістерін ұйымдастырады; дидактика меңгерушісінің, АкМЖД директорының, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстардың (оқу және ОӘЖ жөніндегі) проректордың бұйрықтары мен талаптарын орындау; ОӘӘ басылымының тақырыптық жоспарларын, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне, «Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығына, Университеттер қауымдастығына, ҚР Білім және ғылым министрлігі жауаптар мен хаттарға жауаптар дайындау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  68000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    203 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары, немесе жоғары оқу орнынан кейінгі (халықаралық экономикалық қатынастар, құқықтану) білімі бар, ғылыми немесе академиялық дәрежесі бар, еңбек өтілі 10 жылдан кем емес немесе педагогикалық және ғылым саласы бойынша 5 жылдан кем емес болуы.

Лауазымдық міндеттері: орталықтың алдына қойылған міндеттер шеңберінде жұмыстарды жалпы жоспарлауды жүзеге асыру және олардың орындалуына басшылық жасау; Орындалатын жұмыстардың талап етілетін деңгейін және олардың уақтылы орындалуын қамтамасыз ету; БПжАкҰ және ТД бөлімдерінің жұмысын стратегиялық және жедел жоспарлауды қамтамасыз ету; білім беру жүйесіне Болон процесі принциптерін енгізу бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерін ақпараттандыруды қамтамасыз ету; білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту бойынша жұмысты үйлестіру; тілдерді дамыту; академиялық ұтқырлық және университеттің жоғары оқу орындарымен, ғылыми орталықтармен және т. б. халықаралық байланыстары үшін серіктестер іздестіруге басшылық жасауды жүзеге асыру; қонақ семестрлерінен өтетін немесе жетекші шетелдік және ұлттық жоғары оқу орындарында қосылған білім алатын университеттің білім алушыларына әкімшілік етуді ұйымдастыру; білім беру қызметі саласындағы жетекші шетелдік тәжірибені талдау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; орталықтың штаттық қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін орындауын бақылауды жүзеге асыру; орталық қызметкерлерінің еңбек тәртібін; орталықтың іс қағаздарын жүргізуін бақылауды жүзеге асыру; ғылыми кеңес пен ректораттың жұмыс жоспарына сәйкес ректораттың және университеттің Ғылыми Кеңесінің қарауына материалдар дайындауды қамтамасыз ету; өзінің біліктілігін үнемі арттыру; университет басшылығы жүктеген өзге де функцияларды орындау; авариялық жағдайда персоналдың іс-қимылдарын үйлестіруді қамтамасыз ету; орталық қызметкерлерінің еңбегін оның қауіпсіздігі мен ұтымды ұйымдастыру талаптарына сәйкес ұйымдастыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  80000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    134 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Болон процесі және академиялық ұтқырлық бөлімінің  басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, шет тілін меңгерген және білім беру ұйымдарында кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар.

Лауазымдық міндеттері: бөлім қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; академиялық ұтқырлық үдерісін жоспарлауды, ұйымдастыруды және әкімшілендіруді қамтамасыз ету; студенттер мен магистранттардың Халықаралық, сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығын кеңейту бойынша құрылымдық бөлімшелердің жұмысын үйлестіру; академиялық мәселелер бойынша Департаментпен бірлесіп Академиялық ұтқырлық туралы ақпараттық пакетті әзірлеуге қатысу; студенттердің қонақ семестрлерін және енгізілген білім беру семестрлерін өту процесін әкімшілендіру.; академиялық ұтқырлық бойынша ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу, академиялық ұтқырлық процесін әдістемелік сүйемелдеуді жүзеге асыру; академиялық ұтқырлықтың халықаралық бағдарламаларын іздестіруді жүзеге асыру және олар туралы университеттің құрылымдық бөлімшесін ақпараттандыруды қамтамасыз ету; академиялық алмасуларды ұлғайтуға ықпал ететін бірлескен академиялық және халықаралық бағдарламаларға оқытушылар, қызметкерлер мен білім алушылардың қатысуын үйлестіру және ұйымдастыру;   ақпараттық және түсіндіру жұмыстарын жүргізу жолымен Университет оқушыларының халықаралық және Ұлттық алмасу бағдарламаларына қатысуын кеңейтуге жәрдемдесу; академиялық ұтқырлық бойынша халықаралық және ұлттық орталықтармен университеттің өзара байланысын қамтамасыз ету; ректор мен университеттің Ғылыми Кеңесінің қарауы үшін академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру туралы материалдарды дайындауды қамтамасыз ету; өз біліктілігін үнемі арттыру; орындалған жұмыс нәтижелері туралы жыл сайын есеп беру; БП және АкҰ директоры жүктелуі мүмкін өзге де функцияларды; қызметкерлердің іс-әрекеттерін үйлестіруді қамтамасыз ету; бөлім қызметкерлерінің еңбегін оның қауіпсіздік және ұтымды ұйымдастыру талаптарына сәйкес ұйымдастыру; университет Жарғысын және ішкі еңбек тәртібінің ережелерін сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    136 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттерге қызмет көрсету орталығы директорының орынбасары лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары білім және ғылыми-педагогикалық қызметте немесе ЖОО-да тиісті қызмет саласында кемінде 5 жыл тәжірибесінің болуы.

Лауазымдық міндеттері: Университет басшылығының өкімдері мен талаптарын орындау; университет басшылығы талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асыру; Декан сағаты, ректорат және университеттің Ғылыми кеңесі отырыстарында қарау үшін материалдар дайындауды жүзеге асыру; білім алушыларға уақытылы және сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асыру (кеңес беру, құжаттарды қабылдау және кейіннен өңдеу үшін беру, анықтамалар мен дайын құжаттарды беру)); модульдік-баллдық-рейтингтік жүйе бойынша университеттің білім алушыларының ағымдағы, аралық және қорытынды білімін уақытылы және сапалы өткізуге бақылауды жүзеге асыру; оқу үдерісі бойынша қажетті құжаттарды әзірлеу бойынша жұмысты үйлестіру; тиісті факультеттер/БМ декандарымен, декандардың орынбасарларымен, білім беру бағдарламаларының эдвайзерлерімен кеңес өткізу; білім алушылардың білімін аралық және қорытынды аттестаттаудың емтихандарының кестесін құрастыруды заңды үйлестіруді бақылауды жүзеге асыру; білім алушылардың қосымша оқу түрлеріне қажеттілігін қанағаттандыру және академиялық берешектерін жою үшін жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жұмысты бақылау; бітіруші курс студенттеріне дипломға (транскрипт) және дипломға қосымшаны, оның ішінде дипломға Еуропалық қосымшаны дайындау және беру процесін бақылау; оқу бағдарламаларын меңгеру сапасына ішкі баға беру және дайындау бойынша бақылауды жүзеге асыру; барлық оқу нысандары бойынша (күндізгі, кешкі, қашықтықтан) университет білім алушылары контингентінің қозғалысын есепке алуды ұйымдастыру бойынша жұмысты басқару және университет бөлімшелері мен тиісті ұйымдардың сұрауы бойынша студенттер контингенті туралы статистикалық мәліметтерді ұсыну.; оқу кезеңінде студенттердің жеке істерін жүргізу және мұрағатқа дейінгі сақтау бойынша жұмысты бақылау; регламенттер мен департамент ("жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру", "жоғары оқу орындарында білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау" және "жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған тұлғаларға анықтама беру") сәйкес тіркеуші офис көрсететін мемлекеттік қызметтердің орындалуы бойынша жұмысты бақылау;"); барлық оқу түріндегі университет түлектеріне қатаң есептегі құжаттарды (бакалавр дипломдары және оларға қосымшалар, магистрлер дипломдары және оларға қосымшалар) дайындау және беру жұмыстарын бақылауды жүзеге асыру; студенттердің ақпараттық базаларға оқу жетістіктері туралы академиялық жазбалар мен жеке мәліметтерді енгізу және сақтау бойынша жұмыстардың орындалуын бақылау (ИСВУЗ, Platon, ЕСУВО және ОДБ); студенттер контингенті бойынша қабылдау тапсырыстарының жұмысын үйлестіру және бақылауды жүзеге асыру; ҚР БҒМ және ЖАО Бос мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау бойынша конкурсқа қатысу үшін студенттердің құжаттарын дайындау бойынша жұмысты үйлестіру; жаңа ақпараттық технологиялар мен Кәсіби құзыреттілік саласында үнемі біліктілігін арттыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  80000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    302 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Тіркеу кеңсесінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары білім және ғылыми-педагогикалық қызметте немесе жоо-да тиісті қызмет саласында кемінде 5 жыл тәжірибесінің болуы 

Лауазымдық міндеттері: Университет басшылығының өкімдері мен талаптарын орындау; университет басшылығының талаптарын жедел орындауды қамтамасыз ету; Декан сағаты, ректорат және университеттің Ғылыми кеңесі отырыстарында қарау үшін материалдар дайындауды жүзеге асыру; модульдік-баллдық-рейтингтік жүйе бойынша Университет оқушыларының білімін ағымдық, аралық және қорытынды бақылаудың уақтылы және сапалы өткізілуін бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру; Кредиттік оқыту технологиясы бойынша қажетті құжаттарды әзірлеу; тиісті факультет/БМ декандарының орынбасарларымен,білім беру бағдарламаларының эдвайзерлерімен кеңес өткізу; білім алушылардың білімін аралық және қорытынды аттестаттау емтихандарының кестесін құруды үйлестіру; қосымша оқу түрлеріне қажеттілікті қанағаттандыру және білім алушылардың академиялық қарыздарын жою үшін жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу бойынша жұмысты бақылау бітіруші курс студенттеріне дипломға қосымша (транскрипт) және дипломды, оның ішінде дипломға Еуропалық қосымшаны (DiplomaSupplement) дайындау және беру процесінің ұйымдастырылуын бақылау; оқу бағдарламаларын меңгеру сапасына ішкі баға беруді және дайындалуын бақылауды жүзеге асыру; барлық оқу нысандары (күндізгі, кешкі, қашықтықтан) бойынша университет бөлімшелері мен тиісті ұйымдардың сұрауы бойынша студенттер контингенті туралы статистикалық мәліметтерді беруді ұйымдастыру бойынша жұмысты басқару.; оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру", "жоғары оқу орындарында білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау" және "жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған тұлғаларға анықтама беру") сәйкес тіркеуші офис көрсететін мемлекеттік қызметтердің орындалуы бойынша жұмысты бақылау;"); барлық оқу түріндегі университет түлектеріне қатаң есептегі құжаттарды (бакалавр дипломдары және оларға қосымшалар, магистрлер дипломдары және оларға қосымшалар) дайындау және беру жұмыстарын бақылауды жүзеге асыру; студенттердің оқу жетістіктері туралы академиялық жазбаларды (ИСВУЗ, Platon, ЕСУВО және ОДБ) енгізу және сақтау бойынша жұмыстардың орындалуын бақылау; студенттердің контингенті бойынша тапсырыстарды шығару жұмысын үйлестіру және бақылауды жүзеге асыру; студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының;

ҚР БҒМ және ЖАО Бос мемлекеттік білім гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін студенттердің құжаттарын дайындау бойынша жұмыстарды жүргізу және мұрағатқа дейінгі үйлестіру; жаңа ақпараттық технологиялар мен Кәсіби құзыреттілік саласында үнемі біліктілігін арттыру

 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    300 кабинет, (бас оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Колледж директорының тәрбие- ісі жөніндегі  орынбасары лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары білім және педагогикалық лауазымдарда немесе мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: білім беру ұйымдарында тәрбие процесін ұйымдастыруды жүзеге асыру; тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша жоспарлар мен іс-шараларды әзірлеуді қамтамасыз ету; кәсіптік бағдар беру жұмысын ағымдағы және стратегиялық жоспарлауды, олардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру; сынып жетекшілерінің, тәрбиешілердің, кітапханашылардың, өндірістік оқыту шеберлерінің және дене шынықтыру-сауықтыру және көркемдік-эстетикалық бағыттағы қосымша білім беру оқытушыларының қызметін үйлестіру; тәрбие жұмысына талдау жүргізу; тәрбие жұмысы бойынша әдістемелік құжаттарды әзірлеу, мәдени-тәрбие іс-шараларын дайындау және өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру; тәрбие процесінің сапасын жүйелі бақылауды жүзеге асыру; тәрбие жұмысының мазмұнын, нысандары мен әдістерін жетілдіру; дене тәрбиесі процесін, спорттық-сауықтыру және әскери-патриоттық жұмыстарды дамытуды үйлестіру, білім алушыларға салауатты өмір салты нормаларын дарыту бойынша жұмысты жүзеге асыру;  патриотизмді, азаматтықты қалыптастыру жөніндегі жұмысты жүзеге асыру, интернационализм, жоғары мораль және адамгершілік, білім алушылардың жан-жақты мүдделері мен қабілеттерін дамыту; жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар қатарындағы тәрбиеленушілермен жұмысты ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғайды; жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмысты ұйымдастыру; қоғамның және құқық қорғау органдарының өкілдерімен, ата-аналармен және ата-аналар комитеттерімен тәрбие процесін қамтамасыз ететін білім беру ұйымдарының әкімшілігі, қызметтері мен бөлімшелері өкілдерінің өзара іс-қимылын үйлестіру; білім беру ұйымдарында қолайлы моральдық-психологиялық ахуал жасауды қамтамасыз ету; Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары талаптарының орындалуын қамтамасыз ету; тәрбие жұмысының нәтижелері туралы есеп беру

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  99103 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    105 кабинет, (№ 13  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық орталығының жетекшісі лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жұмыс бейіні бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: орталықтың дайындық, оқу және тәрбие жұмысына тікелей басшылық жасау; практикада білім беру-кәсіптік бағдарламаларын, оқу жоспарларын, оқу курстарының бағдарламаларын жасау және іске асыру жөніндегі жұмысты басқару; оқу-тәрбие процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді құру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; кәсіптік бағдарлау жұмысын ұйымдастыру және өткізу, орталыққа тыңдаушыларды қабылдау; тыңдаушылардың кәсіби даярлығына басшылықты жүзеге асыру; тыңдаушылардың оқу сабақтарының кестесін жасау кезінде оның орындалуына басшылық жасау және бақылауды жүзеге асыру; оқу үдерісі мен педагогикалық практикалардың ұйымдастырылуын бақылау және реттеу; университеттің қабылдау комиссиясының құрамына кіру; тыңдаушыларды оқуға, оқудан шығаруға және қалпына келтіруге ұсыну; тыңдаушыларды стипендиямен қамтамасыз ету туралы Ережеге сәйкес орталық тыңдаушыларына стипендия тағайындау; орталықтың кадрлық саясатын анықтау; оқытушылар мен әкімшілік-басқару қызметкерлерінің кадрларын іріктеуді жүзеге асыру; ректорға инспектор, әдіскер, аға тәлімгер, жоғары біліктілікті маман  тағайындау үшін кандидатты ұсыну және олардың арасында міндеттерді бөлу; орталық деңгейінде жиналыстар мен мәжілістерді ұйымдастыру және өткізу; Орталық кеңесінің жұмысына басшылық жасау; орталықтың жұмыс жоспарларының жобаларын дайындау, орталық кеңесінің отырыстарын дайындауға басшылық жасау; пәндер бойынша оқулықтарды сатып алу кезінде жалпы басшылықты жүзеге асыру; жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесі алдында орталықтың оқу-тәрбие жұмысының негізгі мәселелері бойынша атқарылған жұмыс туралы есеп құрастыру; өз құзыреті шегінде Орталықтың барлық тыңдаушылары мен қызметкерлері үшін міндетті өкімдер мен нұсқаулар шығару; тыңдаушылар мен ПОҚ арасында құқық бұзушылықтың және сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу бойынша жұмыс жүргізу; орталықтың міндетті құжаттамасының жүргізілуін бақылауды жүзеге асыру; орталықтың статистикалық есептілігі бойынша жұмысты жүзеге асыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  75000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    303 кабинет, (№ 13  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Оқу- жаттықтыру орталығының жетекшісі лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Педагогикалық (дене шынықтыру және спорт) мамандығы бойынша жоғары (және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі), басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі немесе дене шынықтыру және спорт саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Лауазымдық міндеттері: Өз құзыреті шегінде әкімшілік мәселелерді шешеді; спорттық-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады, спортшыларды даярлау бағдарламалары мен жоспарларын орындау бойынша жаттықтырушы-оқытушылар құрамының жұмысын, үйлестіреді, сондай-ақ қажетті оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуді ұйымдастырады; спорттық топтарды жасақтауды қамтамасыз етеді, оқу топтарының сабақ кестесін, спорттық-бұқаралық іс-шаралардың кестелерін, күнтізбелік жоспарларын жасау жөніндегі жұмысты жүзеге асырады; дене шынықтыру мен спортты насихаттау және озық тәжірибені енгізу жөніндегі жұмысты жүзеге асырады; спортшыларға медициналық қызмет көрсету жағдайын, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етуді жүзеге асырады.; оқу-жаттығу және оқу-тәрбие үдерістерін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; спорт түрлері бойынша университет спортшыларының тұрақты даярлығын қамтамасыз етеді, спорттық даярлықта жаңа инновациялық технологияларды қолдану есебінен жоғары нәтижелілікті қамтамасыз етеді; құрылымы мен штаттық кестесін өзгерту жөнінде ұсыныстар енгізеді; өртке қарсы іс-шаралардың орындалуын және өрт сөндіру мүкәммалын жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етеді.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  75000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    11 кабинет, (№11  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жалақы есебін жүргізу бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары экономикалық білімі және саладағы практикалық қызмет өтілі кемінде 3 жыл

Лауазымдық міндеттері: тарифтік ставкалар мен бағаларды лауазымдық жалақыны қолданудың дұрыстығын бақылауды қамтамасыз ету, бөлім қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастыру және механикаландыруды жетілдіру бойынша жұмыс жүргізу. Еңбекақы және еңбекақы төлеу есебінің әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу, еңбек заңнамасының жоғары тұрған органдардың қаулыларының өкімдерінің және еңбек ақы төлеу мәселелері бойынша басқа да нормативтік актілердің сақталуын бақылау, заманауи компьютерлік технологиялар негізінде сапалы және тиімді есеп жүргізу. Ай сайын есептеу бойынша ведомостардың жиынтығын жүргізіп  жалақы есептеу бойынша бұйрықтардың уақытылы орындалуын қадағалау, сағаттық жалақыны сақтау, өндірістік және қаржылық есеп жүргізу, ай сайын жалақы бойынша кредиторлық берешек бойынша мәлімет дайындау, келесі айдың 5 күніне жалақы аударуға дайындайды. Жалақы есептеу бойынша айналым-сальдолық ведомость жүргізу, әлеуметтік салық бойынша, табыс салығы бойынша, зейнетақы аударымдары бойынша ай сайын бас кітаппен салыстырылады, жүзеге асыру  заңды ережелерге, сметаға, штаттық кестеге, шығыстардың баптары бойынша бағдарламалардың түрлері бойынша бұйрықтарға сәйкес еңбекақыны уақытылы сапалы есептеуді. Профессор - оқытушылар құрамы мен штат қызметкерлерінің дербес шоттарын, сағаттық есептерді, сондай-ақ депозитке салынған жалақы жөніндегі кітапты уақтылы нақты және сапалы жүргізу, сот атқару парақтары бойынша есеп айырысулар бойынша бюджеттерге, аударымдар бойынша, әлеуметтік салық, жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы, зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы аударымдары бойынша уақтылы ұстап қалу және аудару, ауруханалық парақтардың дұрыс ресімделуін және есептелуін бақылау. Қаржы тәртібін нығайтуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    1 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттерге ақылы оқуды және әлеуметтік қолдауды есепке алу бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және білім беру ұйымдарында немесе осы қызмет саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі.

Лауазымдық міндеттері: университет ұсынатын жеңілдіктерді үйлестіру, ұйымдастыру; басшылықтың талаптарын уақытында орындау; декандармен, академиялық топтардың кураторларымен тығыз байланыс орната отырып, студенттердің әлеуметтік жағдайлары мен проблемалары туралы хабардар болу; әлеуметтік-мұқтаж топ студенттерінің мәселелері туралы басшылықты уақытылы хабардар ету және оларды шешуге қатысу; әлеуметтік-мұқтаж студенттердің растайтын құжаттарын тексеру, тиісті органдарға жіберу; Университеттің басқа бөлімдерінен бөлім жұмысына қажетті материалдарды талап ету.; университет тарапынан студенттерге, Жеке тұлғаларға, заңды тұлғаларға көмек көрсету; әлеуметтік-мұқтаж студенттер мәселелері бойынша ғылыми кеңеске, ректоратқа жүгіну; бөлімнің атқарған жұмысы туралы басшылықтың есебі; қажет болған жағдайда БАҚ-қа ақпарат беру; университеттің сайтына әлеуметтік жағдай туралы ақпарат дайындау; факультеттер/жоғары мектептер мен бөлімдерді қажетті ақпарат туралы ақпараттандыру; жастардың әлеуметтік мәселелеріне қатысты облыстық, қалалық жастар бөлімдерімен, басқа да ұйымдармен, басқа да оқу орындарымен ынтымақтастық

 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  80000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    204 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Құжаттамалық қамтамасыз ету және  азаматтардың жолданымдары басқармасының басшысы  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі және осы саладағы жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес

Лауазымдық міндеттері: Келіп түскен және жіберілетін хат-хабарларды уақтылы өңдеуді, оның мақсаты бойынша жеткізілуін қамтамасыз ету; құжаттардың орындалу мерзімдерін және олардың дұрыс ресімделуін бақылауды жүзеге асыру; ағымдағы іс жүргізу құжаттарын, оның ішінде басшылық бұйрықтары мен өкімдерін тіркеу, есепке алу, сақтау және тиісті құрылымдық бөлімшелерге беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; университетте іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және оларды енгізу және олардың орындалуын ұйымдастыру.; Құжаттамалық қамтамасыз ету басқармасы қызметкерлерін және әкімшілік департаменті азаматтарының өтініштерін қажетті нұсқаулық және анықтамалық материалдармен, сондай-ақ басқару еңбегінің мүкәммалмен, жабдықпен, ұйымдастыру техникасымен, техникалық құралдарымен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау; университет бөлімшелерінде іс жүргізуге әдістемелік басшылықты жүзеге асыру, істердің дұрыс қалыптасуын, сақталуын және мұрағатқа уақытылы тапсырылуын бақылау, құжаттардың орындалу мерзімдерін сақтау туралы анықтамалар дайындау; басшылық шақыратын кеңестерді дайындауға қатысу және оларға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, іссапар құжаттарын ресімдеу, университетке іссапарға келген қызметкерлерді тіркеу; құжаттарға қол жеткізудің және оларда қамтылған ақпаратты пайдаланудың тиісті режимін қамтамасыз ету; құжаттармен жұмыс істеудің жаңа технологиялық процестерін әзірлеуге және енгізуге қатысу, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер мен технологияларды жетілдіру; Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің қызметін және әкімшілік басқарма азаматтарының өтініштерін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу және өткізуді ұйымдастыру ; Қызмет бабында пайдалану үшін "құжаттарды алу, ресімдеу, тіркеу»; мемлекеттік, коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты қорғау жөніндегі жұмысты жүргізу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    213 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Техникалық-пайдалану бөлімінің басшысы  лауазымына  конкурс жариялайды
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім немесе орта кәсіптік білім және жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес.
Лауазымдық міндеттері: университеттің шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі жұмысына басшылық жасауды жүзеге асыру; шаруашылық жабдықтардың сақталуын, оны қалпына келтіру мен толықтыруды, сондай-ақ оқу корпустары мен жатақханалар мен іргелес аумақтарында тазалықтың сақталуын қамтамасыз ету; ғимараттардың жай-күйін бақылау және оларды уақтылы жөндеу бойынша шаралар қабылдау; қызмет көрсететін персоналдың жұмысына басшылық жасау; өз бөлімшесіндегі табельдік есепті, кестелерді, демалыстар мен жұмыс күнінің тәртібін ұйымдастыру;  негізгі қорларды ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын әзірлеуге қатысу; судың, электр және жылу энергиясының үнемді жұмсалуына бақылау жүргізу; жетілдіру іс-шараларды әзірлеумен орындалған жұмыстарға талдау жүргізу.
 
Лауазымдық қызметақысының мөлшері:  70000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:    209 кабинет, (№ 3  оқу ғимарат)
Конкурсты өткізу күні мен орны:   20-21.02.2020ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

 

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

Құжаттар тізімі:


23.01.2020

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Энергетика және баламалы энергетикалық жүйелер» кафедрасы:- аға оқытушы - 5 бірл.

«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасы:

- доцент  - 1бірл.

«Есеп және аудит» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы:- оқытушы - 1бірл.

«Қазақстан тарихы» кафедрасы:- доцент  - 1бірл.

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы: - оқытушы - 10 бірл.

«Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасы: - доцент  - 1бірл.,

- аға оқытушы – 3 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Информатика» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. (2020 жылы  23 қаңтарда шыққан № 15 (29744) «Egemen Qazaqstan» газеті).   

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2020 жылдың  12 ақпаны, сағат 18-00.

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

Құжаттар тізімі:

Біліктілікке қойылатын талаптар