Білім беру гранттарына бос орындар

 •  
  1. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру Ережесі

  "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы N 58 Қаулысы.

         Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 07.02.2019 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

         "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

        1. Қоса беріліп отырған "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелері бекітілсін

        Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2019 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
   

        2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

        3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

   Қазақстан Республикасының
  Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2008 жылғы 23 қаңтардағы
  № 58 қаулысымен
  бекітілген

   "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары 1-тарау. Жалпы қағидалар

         Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 07.02.2019 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

         1. Осы "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалары) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленген және "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын берудің тәртібін айқындайды.

        2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

        1) білім беру гранты – "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы;

        2) білім беру бағдарламаларының топтары – даярлау бағыттары бейінінің ортақтығымен біріктірілген және белгілі білім беру саласы шеңберінде кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін білім беру бағдарламаларының жиынтығы;

        3) білім беру саласындағы уәкілетті орган – білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

        4) республикалық конкурстық комиссия – білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган құратын комиссия (бұдан әрі – республикалық комиссия);

        5) жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі – ЖАО) конкурстық комиссиясы – жергілікті бюджет қаражат есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін ЖАО құратын комиссия (бұдан әрі – ЖАО комиссиясы).

        3. Республикалық бюджеттен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты білім беру саласындағы уәкілетті орган құратын республикалық комиссия, ал жергілікті бюджеттен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты ЖАО комиссиясы өткізеді.

         4. Республикалық комиссия білім беру саласындағы уәкілетті органның, басқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволардың қызметкерлері, азаматтық қоғам институттарының, "Атамекен" Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының өкілдері және Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары ректорларының кеңесі қатарынан қалыптастырылады.

        Республикалық комиссияның төрағасы білім беру саласындағы уәкілетті органның басшысы немесе оның міндетін атқаратын тұлға болып табылады. Республикалық комиссияның құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

        Республикалық комиссия мүшелерінің саны тақ саннан тұруға тиіс. Республикалық комиссияның отырысы оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде заңды деп есептеледі және жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 1 тамызға дейін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 24 тамызға дейін өткізіледі.

        5. ЖАО комиссиясы жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, "Атамекен" Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының өңірлік (республикалық маңызы бар қалалар, астана) палаталарының, азаматтық қоғам институттарының өкілдері қатарынан қалыптастырылады.

        ЖАО комиссиясы туралы ереже тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігінің қаулысымен бекітіледі.

         ЖАО комиссиясының құрамы тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің шешімімен бекітіледі.

        ЖАО комиссиясының төрағасы тиісті облыстың немесе республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

         ЖАО комиссиясы мүшелерінің саны тақ саннан тұруға тиіс. ЖАО комиссиясының отырыстары оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде заңды деп есептеледі және жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 15 тамызға дейін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру 27 тамызға дейін республикалық бюджеттен білім беру гранттарын берудің қорытындысы жарияланғаннан кейін өткізіледі.

   2-тарау. "Бакалавр" дәрежесі берілетін жоғары білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру тәртібі

         6. "Бакалавр" дәрежесі берілетін жоғары білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттары (бұдан әрі – жоғары білімнің білім беру гранттары) оқуға түсушілер мәлімдеген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сәйкес білім беру грантын беру туралы куәлік беріліп, ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ) сертификатының балдарына сәйкес білім беру бағдарламаларының нақты топтары, тіл бөлімі және оқу нысаны бойынша конкурстық негізде беріледі.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі), екі бейіндік пән бойынша балдар ескеріледі.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерге жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсында Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі шығармашылық емтиханның нәтижелері ескеріледі.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін атын жоғары білімнің ұқсас білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары топтарына оқуға түсушілер үшін жалпы бейіндік пән және бейіндеуші пән бойынша балдары ескеріледі.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін және шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының ұқсас топтары бойынша білім беру бағдарламалары топтарына оқуға түсушілер үшін бейіндеуші пән бойынша балдар және шығармашылық емтихан нәтижесі ескеріледі.

        7. Жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) қабылдау комиссиясына немесе ақпараттық жүйе арқылы:

        1) белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті;

        2) білімі туралы құжатты (құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде төлнұсқа);

         3) ҰБТ сертификатын (құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде);

         4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелді) 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы;

         5) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.

        Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде ЖЖОКБҰ-ның тілдік даярлықты күшейтуге арналған даярлық бөлімдерін бітірген тұлғалар ЖЖОКБҰ-ның ректоры қол қойған бітіргені туралы транскрипт ұсынады.

        Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және тиісінше мамандық бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар қосымша мына құжаттардың біреуін тапсырады:

        1) еңбек кітапшасы;

        2) ұйымның мөрімен (егер бар болса) куәландырылған жұмыс берушінің қолы қойылған қызметтік тізім (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);

        3) қызметкердің еңбек қызметі туралы ақпарат көрсетілген архивтік анықтама;

        4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан алынған әлеуметтік аударымдар туралы мәліметтер;

        5) жұмыс беруші тоқтатылу күні мен негіздемесі туралы белгі қойған еңбек шарты;

        6) жұмыс берушінің актілерінен еңбек шартын жасасу және тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауы мен тоқтатылуын растайтын үзінділер;

        7) жұмыскерлерге жалақы төлеу ведомосынан үзінділер.

        Жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші өтініште өзі таңдаған жоғары білімнің беру бағдарламаларының тобын және ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

        Бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда, оқуға түсуші бір білім беру саласының ішінде білім беру бағдарламаларының төрт тобына дейін көрсете алады.

        Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу үшін өтініштер 10-20 шілде аралығында қабылданады.

        8. Шет тілдегі құжаттар қазақ немесе орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасымен ұсынылады.

        Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен танылады немесе нострификатталады.

        9. Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар, мүгедек балалар, сондай-ақ бала кезінен мүгедектер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына таңдаған мамандығы бойынша білім алуға қарсы айғақтардың жоқтығы туралы медициналық қорытындыны береді.

        10. Балдар тең болған болған жағдайда, осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жоғары білімнің білім беру грантын беруге басым құқығы бар оқуға түсушілер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына осы құқықты растайтын құжатты тапсырады.

        11. Жоғары білімнің білім беру гранттарын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілерді қоспағанда, ҰБТ нәтижесі бойынша ұлттық ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 65 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар", "Ветеринария" білім беру салалары бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 50 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру саласы бойынша – кемінде 65 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл және әр бейіндік пәннен кемінде 5 балл жинау қажет.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін ҰБТ нәтижесі бойынша ұлттық ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 65 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 50 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл және әрбір шығармашылық емтихан бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілерді қоспағанда, оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін жоғары білімнің ұқсас білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерге ҰБТ нәтижесі бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде жалпы бейіндеуші пәннен – кемінде 5 балл және бейіндік пәннен – кемінде 5 балл жинау қажет.

         Оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін және шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің ұқсас білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерге ҰБТ және шығармашылық емтихан нәтижесі бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде шығармашылық емтихан бойынша – кемінде 5 балл және бейіндеуші пән бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

        12. Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламаларына түсушілер жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа бір білім беру бағдарламасының тобы бойынша қатысады және өтініште шығармашылық емтихан тапсырған ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

        "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша білім беру бағдарламаларына түсушілер және арнайы емтиханнан өтіп, рұқсат алғандар білім беру грантын беруге арналған конкурста ЖЖОКБҰ және арнайы емтиханды тапсыру орнына қарамастан, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының төрт тобын таңдау құқығына ие.

        13. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурс өткізілген кезде, сондай-ақ жоғары бiлiмдi кадрлар даярлауға мемлекеттiк білім беру тапсырысы бойынша бiлiм алушылардың құрамына қабылдау кезiнде балдар тең болған жағдайда басым құқық мынадай кезектілік бойынша беріледі:

        1) "Алтын белгi" белгiсімен марапатталған тұлғалар;

        2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар;

        3) тiзбесiн бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган айқындайтын жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған), орындаушылардың халықаралық және республикалық конкурстарының және спорттық жарыстардың (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңiмпаздарының, сондай-ақ өздерi таңдаған мамандықтар олимпиадалардың, конкурстың немесе спорттық жарыстың пәнiне сәйкес келген жағдайда, жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша ағымдағы оқу жылында президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған) жеңiмпаздары;

        4) жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелетке толғанға дейін ата-аналарынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары, бірінші және екінші топтардағы мүгедектер, жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар, медициналық қорытындыға сәйкес тиісті білім беру ұйымдарында оқуға қарсы айғақтары жоқ бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар және үздік білімі туралы құжаттары (куәліктері, аттестаттары, дипломдары) бар тұлғалар.

        Бұл ретте балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім беру гранттары аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары жоғары тұлғаларға беріледі.

        Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары бірдей болғанда бейіндік пән бойынша алған балдары ескеріледі.

        14. Жоғары білімнің білім беру грантын беру бойынша басым құқық болмағанда, балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары жоғары тұлғаларға беріледі.

        Балдардың көрсеткіштері бірдей және басым құқығы болмаған кезде, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балы бірдей болғанда бейіндік пәндер бойынша алған балдары ескеріледі.

        15. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін, сондай-ақ кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар үшін конкурс көрсетілген санаттар арасында бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемінен бекітілген квоталар бойынша өткізіледі.

        Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысушы тұлғалар үшін қабылдаудың көрсетілген квоталары барлық мәлімделген білім беру бағдарламалары тобына таратылады.

        Квота бөлінген даярлық бағыттарында шығармашылық емтиханы бар білім беру бағдарламаларының тобы болған жағдайда, білім беру грантын беру кезінде ҰБТ-ға қатысушының тестілеу нәтижелері үтірден кейінгі бір белгіге дейін дөңгелектелген ең жоғары ықтимал балға пайыздық қатынаста салыстырылатын болады.

        Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім беру гранттары аттестатының, куәлігінің немесе дипломының орташа балы жоғары тұлғаларға беріледі.

        Аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балы бірдей болған жағдайда бейіндік пән немесе шығармашылық емтихан бойынша алған балдары ескеріледі.

        16. Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота көзделген білім беру бағдарламаларының топтарына арналған конкурс мынадай түрде өтеді: білім беру бағдарламаларының топтары бойынша гранттардың жалпы санының 70 пайызы жалпы конкурс тәртібімен беріледі, ал гранттардың қалған 30 пайызына конкурс тек ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін өткізіледі.

        Қазақстан Республикасы ЖЖОКБҰ-ға қабылдау квотасы көзделген ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын білім беру бағдарламалары тобының тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

        17. Ағылшын тілінде білім алу үшін жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (Физика, Химия, Биология және Информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім беру грантын беруге арналған конкурсқа мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде тілдік даярлығын күшейту үшін ЖЖОКБҰ-ның даярлық бөлімін бітірген тұлғалар және ҰБТ-ны ағылшын тілінде тапсырған тұлғалар, сондай-ақ, ҰБТ-ны қазақ (орыс) тілінде тапсырған және ағылшын тілін білу бойынша тестілеуден өткен немесе ағылшын тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаттары бар: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 59), (TOEFL, шекті балл – кемінде 500 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 5.0) ағылшын тілінде оқуға ниет білдірген тұлғалар қатысады.

         Бұл ретте мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде тілдік даярлығын күшейту үшін ЖЖОКБҰ-ның даярлық бөлімін бітірген тұлғалар, сондай-ақ ҰБТ-ны қазақ (орыс) тілінде тапсырған және ағылшын тілінде оқуға ниет білдірген тұлғалар шет тілін (ағылшын) білуге арналған тестілеу тапсырады, ондағы шекті балл жоғары балдың 50 пайызынан төмен болмауға тиіс.

        Шет (ағылшын) тілін білуге арналған тестілеуді базалық ЖЖОКБҰ-да 12 шілдеге дейін Ұлттық тестілеу орталығы (бұдан әрі – ҰТО) өткізеді.

        Көрсетілген санаттарға арналған конкурс өткізілгеннен кейін қалған білім беру гранттары "Педагогикалық ғылымдар", "Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика", "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар" және "Ветеринария", "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру салалары бойынша 1 немесе 2-курсты аяқтаған және ағылшын тілінде жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (физика, химия, биология және информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алуды жалғастыруға ниет білдірген тұлғаларға беріледі.

        Конкурсқа қатысу үшін шет тілін меңгергенін растайтын сертификаты: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 59), (TOEFL, шекті балл – кемінде 500 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 5.0), үлгерімінің орташа балы кемінде 2,67 балл GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) болуы тиіс. Шет тілін меңгергендігін растайтын көрсетілген сертификаттары жоқ білім алушы жоғары балдың 50 пайызынан төмен емес шекті балмен шет (ағылшын) тілін білуге арналған тестілеуді тапсырады. Шет (ағылшын) тілі білімін тестілеуді базалық ЖЖОКБҰ-да 12 тамызға дейін ҰТО өткізеді.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру жазғы демалыс кезеңінде 1 немесе 2-курстың білім беру бағдарламасын табысты аяқтағаннан кейін мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

        1) "Педагогикалық ғылымдар", "Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика", "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар" және "Ветеринария", "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру салалары бойынша меншік нысанына қарамастан ЖЖОКБҰ-ның ақылы негізінде білім алушы жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (физика, химия, биология және информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы және ЖЖОКБҰ көрсетілген кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу туралы өтінішті береді;

        2) ЖЖОКБҰ-лар білім алушылар өтініштерінің деректер базасын ҰТО-ға береді;

        3) ҰТО шет тілін меңгеру сертификаттарының балдарына немесе ағылшын тілін білуге арналған тестілеу нәтижелері және үлгерімнің орташа балдарына сәйкес жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (Физика, Химия, Биология және Информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бөлінісінде ведомостарды қалыптастырады және республикалық комиссияға жібереді;

        4) республикалық комиссия білім беру грантын шет тілін меңгергенін растайтын сертификаттың балдарына немесе ағылшын тілін білуге арналған тестілеудің нәтижелеріне және үлгерімінің орташа балына сәйкес береді.

        Көрсеткіштері бірдей болған жағдайда ағылшын тілін білуге арналған сертификатының балы жоғары тұлғаларға басым құқық беріледі.

        Сертификаттың балдық көрсеткіштері бірдей болған жағдайда үлгерімінің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж), одан кейін жалпы орта білім туралы аттестаттың орташа балы есептеледі;

        5) республикалық комиссияның шешімі негізінде білім беру саласындағы уәкілетті орган 15 тамызға дейін Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы бұйрық шығарады;

        6) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде ҰТО Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік дайындығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы куәлікті ресімдейді.

        Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы берілген куәлік негізінде ЖЖОКБҰ-ның басшысы білім алушының білім беру гранты бойынша осы ЖЖОКБҰ-да 2 немесе 3-курстан бастап өтініш білдірген білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім алуын жалғастыру туралы бұйрық шығарады.

        Бұл ретте Қағидалардың осы тармақта көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған жоғары білімнің білім беру гранттарына қабылдау кезінде міндетті құрамдас пәндердегі академиялық айырмашылық түріндегі пререквизиттер курстың жоғалуына әкелмейді және тегін негізде меңгеріледі.

         18. Жоғары білімнің білім беру гранттарын конкурспен бергеннен кейін қалған бос білім беру гранттарын республикалық комиссия бір білім беру саласы ішінде өту балы жоғары тұлғаларға оқыту нысанына қарамастан, өтініш білдірген соңғы жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының мәлімделген соңғы тобы бойынша осы Қағидалардың 13, 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде береді.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын конкурспен бергеннен кейін қалған бос білім беру гранттарын халықаралық келісімдер бойынша келген шетелдік тұлғаларға, резервте көзделген жоғары білімнің білім беру гранттарын, сондай-ақ жекелеген ЖЖОКБҰ-ға көзделген жоғары білімнің білім беру гранттарын беру туралы шешімді республикалық комиссия қабылдайды.

        19. Білім беру саласындағы уәкілетті орган республикалық комиссия шешімінің негізінде бұйрық шығарады және оқуға түсушілерге жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік береді.

        Жоғары білімнің білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

        Жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлікті қабылдау комиссиялары түсушілердің конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 20 тамыздан кешіктірмей береді.

        Грант иегері жоғары білімнің білім беру грантынан бас тартқан жағдайда жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік және талапкердің өтініші білім саласындағы уәкілетті органға 29 тамызға дейін тапсырылады және күнтізбелік үш күн ішінде күші жойылады.

        Жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді және білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акті жасайды және ЖЖОКБҰ-ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға тапсырады.

        Босаған білім беру гранттарын республикалық комиссия осы Қағидалардың 13, 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде береді.

        ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары білімнің білім беру грантынан бас тартқан тұлғалардың куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.

   3-тарау. "Магистр" дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру тәртібі

        20. "Магистр" дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға республикалық бюджет қаражаты есебінен ақы төлеу үшін білім беру гранттары (бұдан әрі – жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранттары) оқуға түсушілер өтініш білдірген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы куәлік берумен қоса кешенді тестілеу (бұдан әрі – КТ) сертификатының балдарына сәйкес білім беру бағдарламаларының нақты топтары, тіл бөлімі және оқу нысаны бойынша конкурстық негізде беріледі.

        21. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурста білім беру бағдарламаларының бейіндік тобы, шет тілі, білім алуға әзірлігін айқындау бойынша тестілеу нәтижелерінің балдары ескеріледі.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін КТ нәтижесі бойынша кемінде 150 балл жинау қажет.

        КТ нәтижелерінің көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, білім беру бағдарламаларының бейіндік тобы бойынша тестілеу нәтижесі бойынша балы жоғары тұлғаға басым құқық беріледі, одан кейін білім алуға әзірлігін айқындау бойынша тест нәтижесі, бұдан әрі шет тілі бойынша тестілеу нәтижесі, одан кейін дипломға қосымшадағы (алдыңғы білім деңгейі) GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) және жұмыс өтілі ескеріледі.

        22. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші 20 тамызға дейін ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына немесе ақпараттық жүйе арқылы:

        1) белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті;

        2) іжоғары білімі туралы құжатты (құжаттарды ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына тапсырған кезде төлнұсқа);

        3) іКТ сертификатын (құжаттарды ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына тапсырған кезде);

         4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы;

        5) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.

        Магистратураға түсуші өтініште білім беру бағдарламасының тобын және үш ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

        23. Республикалық комиссия шешімінің негізінде білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығы шығарылады және оқуға түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы куәлікті қабылдау комиссиялары азаматтардың конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 27 тамызға дейін береді.

        Қабылданғанға дейін жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантынан бас тартқан жағдайда білім беру грантын беру туралы куәлік білім саласындағы уәкілетті органға жіберіледі және күнтізбелік үш күн ішінде күші жойылады.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді және білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акт жасайды және ЖЖОКБҰ-ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға тапсырады.

         Босаған білім беру гранттарын республикалық комиссия осы Қағидалардың 20 және 21-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде береді.

        ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранттарынан бас тартқан тұлғалар куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.

   4-тарау. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі

        24. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары (бұдан әрі – босаған гранттар) кадрларды даярлау бағыттары бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.

        Конкурс үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балы негізінде аралық аттестаттаудың нәтижесі бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік беріле отырып өткізіледі.

        Ашық конкурс туралы хабарландыру кадрларды даярлау бағыттары мен курстары бөлінісінде босаған бос білім беру гранттарының саны көрсетіліп, ЖЖОКБҰ-ның сайтында (білім беру порталында) орналастырылады.

        Үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- ("үздік"), одан соң А, А- ("үздік") бағаларынан В+, В, В-, С+ ("жақсы") бағаларына дейін бағалары бар, бұдан әрі – аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

        Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бос тұрған орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

        1) ақылы негізде білім алушы ЖЖОКБҰ басшысының атына алдағы уақытта жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

        2) келіп түскен өтініштер ЖЖОКБҰ-ның ғылыми (академиялық) кеңесі мен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің және (немесе) директорлар кеңесінің отырысында қарастырылады;

        3) ЖЖОКБҰ-ның ғылыми (академиялық) кеңесі мен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің және (немесе) директорлар кеңесінің шешімі негізінде ағымдағы жылғы 5 тамыз және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде босаған бос білім беру гранттарына үміткерлердің тізімін білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды.

        Тізімге білім алушының өтінішінің көшірмесі, ғылыми (академиялық) кеңес пен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің және (немесе) директорлар кеңесінің шешімі, білім алушының транскриптінен үзінді, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және ЖЖОКБҰ-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (төлнұсқа) қоса беріледі;

        4) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды;

        5) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған және ЖЖОКБҰ ұсынған бос білім беру гранттарына үміткерлер болмағанда білім беру саласындағы уәкілетті органның сайтында жарияланады;

        6) конкурс білім беру бағдарламаларының тобы, курс және білім беру нысаны бөлінісінде аралық аттестаттау нәтижесі бойынша конкурсқа қатысу үшін құжаттар ұсынған басқа ЖЖОКБҰ-дан ақылы негізде білім алушылар арасында өткізіледі;

        7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды кадрларды даярлау бағытын, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысаны мен мерзімі бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда босаған жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады, білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранты даярлық бағытының ішінде немесе білім беру саласында қайта бөлінеді;

        8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде ҰТО білім беру грантын беру туралы куәлікті ресімдейді және оны үш жұмыс күні ішінде тиісті ЖЖОКБҰ-ға жібереді;

        9) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖЖОКБҰ-ның басшысы алдағы уақытта білім беру гранты бойынша оқуға бұйрық шығарады.

        25. ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған бос білім беру гранттары куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.

   5-тарау. "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру тәртібі

        26. "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты (бұдан әрі – ЖАО білім беру гранттары) тиісті облыс және (немесе) республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің шешімімен құрылатын ЖАО конкурстық комиссиясы өткізеді.

        27. ЖАО білім беру гранттары өңірдің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларға қажеттілігі есебімен білім беру бағдарламаларының топтары бойынша оқуға түсушілер өтініш білдірген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сай білім беру гранттарын беру туралы куәлік берумен қоса ҰБТ және КТ сертификаттарының балдарына сәйкес беріледі.

        28. ЖАО білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына жоғары білім алуға ақы төлеу үшін 5-10 тамыз аралығында 7-10-тармақтарға сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін 24-25 тамыз аралығында 22-тармаққа сәйкес құжаттарды тапсырады.

        ЖАО білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурс осы Қағидалардың 13-16, 21 және 23-тармақтарында көзделген тәртіппен өткізіледі.

        29. ЖАО комиссиясы шешімінің негізінде тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің немесе әкім орынбасарының бұйрығы шығарылады және оқуға түсушілерге ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлік беріледі.

        ЖАО білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарда жарияланады.

        30. ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәліктің негізінде ЖЖОКБҰ-ның басшысы ЖАО білім беру гранты бойынша оқуға қабылдау туралы бұйрық шығарады.

        ЖАО білім беру гранты иегерімен "ЖАО-студент-ЖЖОКБҰ" үш жақты шарт жасалады.

         Грант иегері ЖАО білім беру грантынан бас тартқан жағдайда ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлік жойылады, білім беру гранты осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен конкурстық негізде беріледі.

        ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлік қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді және ЖАО білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акт жасайды және ЖЖОКБҰ-ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде ЖАО-ға тапсырады.

        ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлікті азаматтардың конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 25 тамыздан кешіктірмей береді.

        31. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған ЖАО білім беру гранттарын беруді жазғы және қысқы демалыс кезінде осы Қағидалардың 24 және 25-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде бос орындарға беруді ЖАО комиссиясы жүзеге асырады.

   

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2008 жылғы 23 қаңтардағы
  N 58 қаулысына
  қосымша

   Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

         1. "Мемлекеттік білім гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 52, 512-құжат);

         2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 мамырдағы N 807 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 24, 206-құжат);

         3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 26 қарашадағы N 1517 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 40, 522-құжат);

         4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 маусымдағы N 703 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 20, 214-құжат).

  © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

   

 •  
  2. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары

  М.Әуезов атындағы ОҚМУ мемлекеттік білім гранты негізінде оқыған
  студенттердің босаған орындары жөніндегі мәлімет 01.08.2019 ж.

  Сведения о вакантных образовательных грантах,
  высвободившихся в процессе получения высшего образования ЮКГУ им.М.Ауэзова на

  01.08.2019 г.

  Күндізгі бөлім/Очное отделение

  Шифр

  Мамандықтардың аталуы / Наименование специальности

  Саны / Кол-во

  Аты жөні /Ф.И.О

  Группа

  1 курс (2018-2019 оқу жылы)

  5В010100

  Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Қысқартылған оқу түрі / Дошкольное обучение и воспитание  Сокращенная форма обучения

  1

  Рисбаева Салтанат Асканбай кизи

  ФИ-18-9кс

  5В010400

  Бастапқы әскери дайындық  / Начальная военная подготовка

  2

  Жұмабай Бақыт

  ФК-18-4ки

  Ходжабаева Гулбону Алтинбеккизи

  ФК-18-4ки

  5В010800

   Дене шынықтыру және спорт / Физическая культура и спорт

  1

  Мирзарасулова Фарангиз Фарходовна

  ФК-18-1р

  5В010900

  Математика  Қысқартылған оқу түрі / Математика Сокращенная форма обучения

  1

  Смайлова Арайлым Қайратқызы

  ЕП-18-1кс

  5В011100

  Информатика Қысқартылған оқу түрі / Информатика Сокращенная форма обучения

  1

  Постан Мейірхан Омарбекұлы

  ЕП-18-5кс

  5В011200

  Химия

  1

  Сабыр Нүрпия Бауыржанқызы

  ЕП-18-4к

  5В011800

  Орыс тілі мен әдебиеті / Русский язык и литература

  3

  Ахмет Турар

  ФИ-18-2р

  Хаширметова Бибинсо Аваз-қызы

  ФИ-18-2р

  Лукянчук Дарья Витальевна

  ФИ-18-2р

  5В011900

  Шетел тілі: екі шетел тілі Қысқартылған оқу түрі /  Иностранный язык: два иностранных языка /Сокращенная форма обучения/

  1

  Әбдіжалал Нұрай

  ФИ-18-3кс

  5В011900

  Шетел тілі: екі шетел тілі / Иностранный язык: два иностранных языка

  1

  Әлібекқызы Жансая

  ФИ-18-6к

  5В020100

  Философия

  1

  Бөкенбай Дәулет Бөкенбайұлы

  ЮМ-18-6к

  5В030400

  Кеден ісі / Таможенное дело

  1

  Акилычева Анастасия Денисовна

  ЮМ-18-4р

  5В040900

  Хореография

  1

   Самбаева Ақсамал Жақсыбекқызы

  ПИК-18-9тр

  5В050600

  Экономика

  1

  Бегжан Санжар Әділханұлы

  ЭФ-18-1к2

  5В050700

  Менеджмент

  1

  Алтан Әдемі Серікқызы

  ЭФ-18-4к

  5В060400

  Физика

  1

  Шөлбай Сапарәлі Мадиярұлы

  ЕП-18-3к1

  5В060600

  Химия

  2

  Медеубаев Алишер Аскарович

  ЕП-18-8р

  Рысбай Ақмаржан Батырқызы

  ЕП-18-8к

  5В060800

  Экология

  1

  Ізетбайқызы Айжамал

  ХТ-18-4к1

  5В060900

  География

  1

  Асқар Еділ Бауыржанұлы

  ПИК-18-18к

  5В070100

  Биотехнология

  6

  Шақтыбек Рахат Мұхтарұлы

  ХТ-18-5к4

  Абдилбайұлы Нұрсұлтан

  ХТ-18-5к5

  Кежебайқызы Айдын

  ХТ-18-5т

  Мәлік Шерхан

  ХТ-18-5к4

  Исатай Диана Камалбекқызы

  ХТ-18-5к5

  Махатова Аружан Бекмуханбетқызы

  ХТ-18-5т

  5В070300

  Ақпараттық жүйелер / Информационные системы

  3

  Арыбжанов Ерсултан Алишерович

  ИП-18-3рт

  Абаев Аманат Азаматович

  ИП-18-3к2

  Ергешов Қобыланды Семсерханұлы

  ИП-18-3к2

  5В070400

  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/ Вычислительная техника и программное обеспечение 

  2

  Өмірсерікұлы Бәйдібек

  ИП-18-6к2

  Қадыр Самат Бауыржанұлы

  ИП-18-6к2

  5В070500

  Математикалық және компьютерлік модельдеу

  1

  Құрбанбайұлы Нұрлыхан

  ИП-18-8к1

  5В070800

  Мұнай газ ісі / Нефтегазовое дело

  1

  Тойшиев Қылышбек Әбдіғаниұлы

  ММГ-18-1к

  5В070900

  Металлургия

  2

  Мықтыбек Диас Бауыржанұлы

  ХТ-18-2к1

  Ағайдар Бакберген Мұхтарұлы

  ХТ-18-2к2

  5В071200

  Машана жасау / Машиностроение

  4

  Амангелдиев Ерзат Бахытжанұлы

  ММГ-18-2т

  Тагаев Жасұлан Алмасұлы

  ММГ-18-2к2

  Даутбаев Қанат Сабыржанұлы

  ММГ-18-2тк

  Сүйіндік Жандос Еркінұлы

  ММГ-18-2к2

  5В071300

  Көлік, көліктік техника және технологиялар / Транспорт, транспортная техника и технологии

  1

  Бекенов Асан Сабит угли

  СМ-18-1к1

  5В071800

  Электроэнергетика / Электр энергетикасы

  2

  Қалдыбайұлы Мерей

  ИП-18-4к1

  Жақсылық Табиғин Саматханұлы

  ИП-18-4к1

  5В071900

  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар  / Радиотехника, электроника и телекоммуникации

  1

  Жуматай Шаттық

  ИП-18-7к1

  5В072000

  Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы / Химическая технология неорганических веществ

  2

  Жәрімбет Нұр-әлі Нұржанұлы

  ХТ-18-1к

  Айділда Армұхан Жанболатұлы

  ХТ-18-1к

  5В072100

  Органикалық заттардың химиялық технологиясы / Химическая технология органических веществ

  1

  Құрманалы Нұржан Ерғалиұлы

  ХТ-18-6к

  5В072400

  Технологиялық машиналар және жабдықтар / Технологические машины и оборудование

  8

  Борибеков Ернар Сүндетұлы

  ММГ-18-3к2

  Молдакаш Амин Ақбердіұлы

  ММГ-18-3т

  Ошақбай Ердаулет Кенжеәліұлы

  ММГ-18-3к1

  Рахым Данияр Жамбылұлы

  ММГ-18-3к2

  Исметов Шерзот Хаятбекович

  ММГ-18-3р

  Қалила Мади Маратұлы

  ММГ-18-3к2

  Ерсінбекова Камила Әбілсейітқызы

  ММГ-18-3к3

  Ауелханқызы Шерин

  ММГ-18-3р

  5В072600

  Технология и конструирование изделий легкой промышленности / Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  6

  Жолдасбеков Алмас Нурланулы

  ЖТ-18-1к2

  Әбдіманап Айша Абдіохапқызы

  ЖТ-18-1к3

  Ильяс Мұқтархан Тұрлыбекұлы

  ЖТ-18-1к1

  Құрал Бағдаулет Умбетұлы

  ЖТ-18-1к3

  Айтенова Маржан Серікқызы

  ЖТ-18-1к4

  Абдалиева Айжан Турдиалиқизи

  ЖТ-18-1к4

  5В072700

  Азық-түлік тағамдары технологиясы/ Технология продовольственных продуктов

  1

  Бердібек Аружан Нуржанқызы

  ЖТ-18-2к2

  5В072800

   Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы /Технология перерабатывающих производств

  2

  Тасалиева Жансәуле Қанитбекқызы

   

  Жетпісбай Аида Қайратқызы

   

  5В072900

  Құрылыс / Строительство  СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

  2

  Тұрсын Әлібек Қайратұлы

  СМ-18-6кс

  Қалдыбек Айбек Қалдыбекұлы

  СМ-18-6кс

  5В073000

  Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және
  құрастырылымдарын өндіру мамандығы
   / Производство строительных материалов, 
  изделий и конструкций

  4

  Ахмедов Нурдаулет Казибекуғли

  СМ-18-8к1

  Турғунов Нырлибек Мансул ұғли

  СМ-18-8к2

  Өмірхан Еркебұлан Бауыржанұлы

  СМ-18-8к1

  Нұрбеков Батырхан Ьулатұлы

  СМ-18-8к1

  5В073300

  Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы/ Технология и проектирование текстильных материалов

  8

   Оразбаев Кадирбек Жаксибайұлы

  ЖТ-18-4к1

  Әшірбай Жазира Арапбайқызы

  ЖТ-18-4к1

  Махамбет Ултуар Хусанқызы

  ЖТ-18-4т

  Құттыбай Арайлым Сәрсенқызы

  ЖТ-18-4т

  Әшім Данияр

  ЖТ-18-4к1

  Байболов Нұрбосын Есеналиұлы

  ЖТ-18-4к2

  Абдурашитов Мадияр Абдувахапхужаугли

  ЖТ-18-4к2

  Сәрсенбай Айбек Қайратұлы

  ЖТ-18-4р

  5В075300

  Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы / Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов

  3

  Адилбаев Уалихан Сеилуғлт

  ХТ-18-7к1

  Ерубай Біржан Асқарұлы

  ХТ-18-7р

  Арыстанов Еркебұлан Нұрғалиұлы

  ХТ-18-7к1

  5В080100

  Агрономия СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

  1

  Утей Ақбөпе Жұмағалиқызы

  АП-18-1кс

  5В080100

  Агрономия

  1

  Исақ Айзада Бейсенбайқызы

  АП-18-1к1

  5В080200

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы / Технология производств продуктов животноводства

  3

  Акбаров Тулкин Баходиругли

  АП-18-7к

  Жұмабай Бекарыс Оразбайұлы

  АП-18-7тк

  Спабеков Нұрасыл Қанайбекұлы

  АП-18-7к

  5В080600

  Аграрная техника и технологии / Аграрлық техника және технологиялар

  2

  Мамадраймова Бекзад  Улугбекулы

  АП-18-3р

  Джигитов Бексултан Есболатович 

  АП-18-3р

  5В080800

  Топырақтану және агрохимия / Почвоведение и агрохимия

  2

  Зинурова Мадина Рашидқызы

  АП-18-2к1

  Абдрахманова Аида Абдимуталқызы

  АП-18-2к2

  5В090200

  Туризм   СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

  1

  Тлеген Әліби Ерланұлы

  ЭФ-18-8кс

  5В090600

  Мәдени-тынығу жұмысы/ Культурно-досуговая работа

  7

  Бекжігіт Арайлым Нұржанқызы

  ПИК-18-15-3тк5

  Турабеков Акылбек Хусиддинугли

  ПИК-18-15-4к

  Жорабек Ғазиза  Абілғазықызы

  ПИК-18-15-3к4

  Төленді Ақсәуле Бижанқызы

  ПИК-18-15-3к3

  Темирбекова Алтынай Фарходқызы

  ПИК-18-15-4к

  Бейсенов Бикелді Бекжігітұлы

  ПИК-18-15-2к2

  Есбаев Сағындық Дүйсенұлы

  ПИК-18-15-3к3

  5В120100

  Ветеринарлық медицина / Ветеринарная медицина

  6

  Рисбаева Санат Асканбаевна

  АП-18-8к1

  Оңалбай Меруерт Бақтығалиқызы

  АП-18-8к1

  Бұғыбай Бақберген Сәдуақсах

  АП-18-8к1

  Құланалы Шынар Рахымжанқызы

  АП-18-8к1

  Мусаев Рустам Дильшатович

  АП-18-8р

  Тлеубай Бақдаулет Маметұлы

  АП-18-8к2

  Курс бойынша барлығы / Итого по курсу                                                                                             

  105

   

   

  2 курс (2017-2018 оқу жылы)

  5В011200

  Химия

  1

  Сапарбаева Бибінұр Бегімханқызы

  ЕП-17-4к1

  5В010500

  Дефектология

  1

  Әбдіманап Айтолқын Сәбитқызы

  ФК-17-2к2

  5В010600

  Музыкалық білім / Музыкальное образование

  1

  Серікхан Арай

  ПИК-17-1к1

  5В011300

  Биология

  1

  Мусахан Ардақ Мусаханқызы

  ЕП-17-13к1

  5В011500

  Құқық және экономика негіздері / Основы права и экономики

  1

  Тұрдыбек Сүндетәлі Нұрлыбекұлы

  ЮМ-17-2к

  5В011900

  Шетел тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі) / Иностранный язык два иностранных языка

  1

  Ералы Айбала Хамзақызы

  ФИ-17-3к1

  5В060700

  Биология

  1

  Алпысбай Арайлым Орынбайқызы

  ЕП-17-12к

  5В060800

  Экология

  1

  Нұрмахан Жантөре Жорабекұлы

  ХТ-17-4к1

  5В070100

  Биотехнология

  1

  Ерсайн Ақбота Бүркітбайқызы

  ХТ-17-5р

  5В070200

  Автоматтандыру және басқару / Автоматизация и управление

  1

  Кошқарбаев Әуезбек Арипбайұғли

  ИП-17-5к1

  5В070800

  Мұнай газ ісі/ Нефтегазовое дело

  1

  Нармет Шахзад Гайратұлы

  ММГ-17-1к1

  5В070900

  Металлургия

  2

  Жаппаров Нұрлан Талғатұлы

  ХТ-17-2к

  Әлиакбар Нұрдаулет Рауанұлы

  ХТ-17-2к

  5В071200

  Машана жасау / Машиностроение

  1

  Ермеккараев Айбек Галымбекович

  ММГ-17-2к2

  5В072000

  Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы / Химическая технология неорганических веществ

  1

  Қоштай Бекберген Сержанұлы

  ХТ-17-1к

  5В072100

  Органикалық заттардың химиялық технологиясы / Химическая технология органических веществ

  1

  Әбдіқадір Нұрбақыт Әбілғасыр

  ХТ-17-6к

  5В072400

  Технологиялық машиналар және жабдықтар / Технологические машины и оборудование

  3

   Жиенбаева Айдана

  ММГ-17-3к2

  Суннатов Боранбай Шермұхамматұлы

  ММГ-17-3к3

  Ертай Нұрболат Нұрланұлы

  ММГ-17-3к3

  5В072600

  Технология и конструирование изделий легкой промышленности / Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  11

  Бахыт Қожан Дінмұхамбетұлы

  ЖТ-17-1к3

  Жаңбыр Азамат

  ЖТ-17-1к1

  Қыдырәлі Ақжігіт Нартайұлы

  ЖТ-17-1к2

  Әділхан Ақерке Домұханқызы

  ЖТ-17-1к3

  Әсілхан Ұлдана Оразалықызы

  ЖТ-17-1к4

  Раким Айдос Шалқарұлы

  ЖТ-17-1к4

  Музапарова Хулкар Хусановна

  ЖТ-17-1к3

  Раяз Гузаель Ризатовна

  ЖТ-17-1к2

  Тохтапулатова Динара Сабиржановна

  ЖТ-17-1к3

  Сламбек Жәнібек Тұрарбекұлы

  ЖТ-17-1к4

  Нақып Нұрболат Ғаниұлы

  ЖТ-17-1к4

  5В072700

  Азық-түлік тағамдары технологиясы/ Технология продовольственных продуктов

  1

  Жандаров Хантөре Нұрланұлы

  ЖТ-17-2к2

  5В073300

  Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы/ Технология и проектирование текстильных материалов

  4

  Қырықбай Зарина Маралбекқызы

  ЖТ-17-4к3

  Абилханов Алимжан Эмирханугли

  ЖТ-17-4к2

  Жұмаділ Бағдат Ералыұлы

  ЖТ-17-4к3

  Абуталифов Тургунбой Женгисбойугли

  ЖТ-17-4к3

  5В080100

  Агрономия

  2

  Ерболғанқызы Аружан

  АП-17-1дк3

  Ешмуратов Азамат Бактиярович

  АП-17-1дк2

  5В080200

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы / Технология производств продуктов животноводства

  2

  Жорабек Нұрболат Нұрғалиұлы

  АП-17-7к1

  Мұхан Ердәулет Мұхиддинұлы

  АП-17-7к1

  5В080600

  Аграрная техника и технологии / Аграрлық техника және технологиялар

  1

  Зұлпыхар Асылмұрат Нұрдәулетұлы

  АП-17-3к

  5В080800

  Топырақтану және агрохимия / Почвоведение и агрохимия

  2

   Сейдахметова Аэлита Борибаевна

  АП-17-2к1

  Садыр Нүрилә Мейрамбекқызы

  АП-17-2к1

  5В090100

  Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру / Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта

  1

  Асратова Сибель Айдыновна

  СМ-17-2р

  5В090500

  Әлеуметтік жұмыс / Социальная работа

  1

  Асан Мейіржан Ерманұлы

  ПИК-17-4к

  5В090600

  Мәдени-тынығу жұмысы/ Культурно-досуговая работа

  2

  Еспенбай Аян Арынұлы

  ПИК-17-15-3к1

  Запорожченко Николай Николаевич

  ПИК-17-15р

  5В120100

  Ветеринарлық медицина / Ветеринарная медицина

  1

  Құрман Ернүр Әлімжанұлы

  АП-17-8к3

  Курс бойынша барлығы / Итого по курсу                                                                                             

  47

   

   

  3 курс (2016-2017 оқу жылы)

  5В011100

  Информатика

  1

  Сүгүр Гүлжан Оразбайқызы

  ЕП-16-5к

  5В010500

  Дефектология

  1

  Жәнібек Назым Қайржанқызы

  ФК-16-2р

  5В011200

  Химия

  1

  Темірхан Ақерке Еркінбекқызы

  ЕП-16-4к

  5В011500

  Құқық және экономика негіздері / Основы права и экономики

  1

  Табылдиева Әсел Талғатқызы

  ЮМ-16-2к

  5В011900

  Шетел тілі: екі шетел тілі / Иностранный язык: два иностранных языка

  2

  Мирзабеков Шохрух Шухритдинуғои

  ФИ-16-3к1

  Нұржанқызы Ақерке

  ФИ-16-3к1

  5В040200

  Аспаптық орындаушылық / Инструментальное исполнительство

  1

  Қадубек Бақберді

  ПИК-16-7к

  5В060200

  Информатика

  1

  Бахтыгерей Балауса Серікқызы

  ЕП-16-7к

  5В071200

  Машана жасау / Машиностроение

  1

  Бердіхан Нұрқанат

  ММГ-162к1 

  5В070400

  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/ Вычислительная техника и программное обеспечение 

  1

  Шукуруллаев Абдуссалам Абдусаматович

  ИП-16-6р

  5В070800

  Мұнай газ ісі / Нефтегазовое дело

  2

  Шыраз Нұрсұлтан Қуандықұлы

  ММГ-16-9к

  Иманәлі Бақдәулет Рахатұлы

  ММГ-16-9к

  5В072000

  Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы / Химическая технология неорганических веществ

  1

  Әбиева Әйгерім Даниярқызы

  ХТ-16-1к2

  5В072600

  Технология и конструирование изделий легкой промышленности / Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1

  Отепберген Бекнур Нурланұлы

  ЖТ-16-1р

  5В072800

  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы / Технология перерабатывающих производств

  2

  Лес Айдана Салдарбекқызы

  ЖТ-16-3к

  Ахпанбетова Айжан Сұлтанғалиқызы

  ЖТ-16-3к

  5В073300

  Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы/ Технология и проектирование текстильных материалов

  1

  Амангелді Бейбарыс Болатұлы

  ЖТ-16-4р

  5В072900

  Құрылыс / Строительство

  2

  Бейсенхан Әуезхан

  СМ-16-6к3

  Ерғазы Ержан

  СМ-16-6к3

  5В075300

  Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы / Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов

  1

  Тленчиева Акмаржан Серикович

  ХТ-16-7к

  5В080200

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы / Технология производств продуктов животноводства

  1

  Алмабаева Дана Даниярқызы

  АП-16-7к

  5В080500

  Су ресурстары және суды пайдалану / Водные ресурсы и водопользование

  2

  Қожахмет Айдархан Орынбекұлы

  АП-16-4к2

  Базылхан Мұқағали Лашкерұлы

  АП-16-4к1

  5В080600

  Аграрная техника и технологии / Аграрлық техника және технологиялар

  2

  Кемал Айғаным Маратқызы

  АП-16-3к

  Қосым Абылайхан Кенжебайұлы

  АП-16-3к

  5В080800

  Топырақтану және агрохимия / Почвоведение и агрохимия

  1

  Шотбаева Розалина Амантаевна

  АП-16-2р

  5В090100

  Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру / Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта

  2

  Әуез Мерей Қауқарбекұлы

  СМ-16-2к2

  Елшат Ерен

  СМ-16-2к1

  5В090200

  Туризм

  1

  Амангелді Дулат Сапарбекұлы

  ЭФ-16-8к

  5В090600

  Мәдени-тынығу жұмысы/ Культурно-досуговая работа

  1

  Радионова Евгения

  ПИК-16-15р

  Курс бойынша барлығы / Итого по курсу                                                                                             

  30

   

   

  4 курс (2015-2016 оқу жылы)

  5В120100

  Ветеринарлық медицина / Ветеринарная медицина

  1

  Алдияр Сержан Асқарұлы

  АП-15-8дк3

  Курс бойынша барлығы / Итого по курсу                                                                                             

  1

   

   

           

   

 •  
  3. М.Әуезов атындағы ОҚМУ бос білім беру гранттарын қарастыру бойынша конкурстық комиссия

  М. Әуезов атындағы ОҚМУ-ң бос білім беру гранттарын бөлу бойынша конкурстық комиссия

  Конкурстық комиссия төрайымы:

  Қожамжарова Д.П. - ректор

  Конкурстық комисиияның мүшелері:

  1. Нурманбетов  К.Е.- Бірінші проректор;
  2. Раимбердиев Т.П. – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор
  3. Байболов Қ.С.- Оқу және оқу әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры;
  4. Бейсенбаев С.К.- Әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор;
  5. Пернебеков С.С.- Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары;
  6. Байнеева П.Т.- Тіркеу кеңсесінің директоры;
  7. Ыбырайым Ә.О.- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру  орталығының директоры;
  8. Камалдинов Р.А.- мониторинг және сапа менеджменті  департаментінің директоры;
  9. Инкарбеков С.А.- Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар  орталығының басшысы;
  10. Исахов М.- Жастар орталығының директоры;
  11. Жуматаев Ж.У. – Студенттік ректоры;
  12. Корганбаев Ж.- Студенттік  проф. комитеттің  төрағасы;
  13. Айтимбаев М.Т.- Тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаментінің  директоры;
  14. Әбілкәрім Н.Ж.- «Жас Отан» жауапты хатшысы;
  15. Әлжан Д.- студенттік омбудсмен АСК ОҚМУ;
  16. Жылкыбаев А.К.-«Ауылшаруашылық ғылымдары» жоғары мектебінің деканы;
  17. Ботабаев Н.Е. -  «Тоқыма және тамақ инженериясы» жоғары мектебінің деканы;
  18. Болысбек А.А.-«Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебінің деканы;
  19. Бесбаев Г.А.- «Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебінің деканы;
  20. Мадияров Н.К. –«Жаратылыстану ғылыми- педагогикалық» факультетінің деканы;
  21. Сейдахметов М.К. –«Басқару және бизнес» факультетінің деканы;
  22. Ажибеков К.Ж.-«Педагогика және мәдениет» факультетінің деканы;
  23. Садыков Ж.А.-«Құрылыс және көлік» факультетінің деканы;
  24. Нарманов М.М. - «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің  деканы;
  25. Жолдасбеков А.А.-«Дене шынықтыру және спорт» факультетінің деканы;
  26. Тлеубердиев Б.М. –«Филология» факультетінің деканы
  27. Орынтаев Ж.К. – «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультетінің деканы
  28. Алибек С.Н.  Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық орталығының жетекшісі;
  29. Карибаев С. –«Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі;
  30. Байсариева А. –Баспасөз хатшысы;
  31. Кенжебаева Б.Х.- Кәсіпкерлер палатасы адам капиталын дамыту бөлімінің жетекшісі;
  32. Абдикадирова К. – «ШТВ» телеканалының тілшісі;
  33. Зорина О.А. – «Университет» газетінің редакторы;
  34. Махамбетов Т.Е. – телестудия меңгерушісі.
 •  
  4. ҚР БжҒМ «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау» туралы бұйрығы

  ҚР БжҒМ жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау

  Жоғары білім беру процесінде босаған бос білім беру гранттарын орналастыру бойынша конкурс өткеннен кейінгі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау туралы» бұйрық шығарады.

  Студенттің аты – жөні

  Мамандықтың аталуы

  1.  

  Маннапова Диана Абдуваллыевна

  5В010500 Дефектология

  1.  

  Сұлтан Бақытжан Сұлтанұлы

  5В010800 Денешынықтыру және спорт

  1.  

  Султанбек Тоғжан Нурлыбекқызы

  5В011000 Физика

  1.  

  Байрамова Диана Валерийқызы

  5В011300 Биология

  1.  

  Қахарманова Алуа Зұлпухарқызы

  5В011900 Шет тілі: екі шет тілі

  1.  

  Срайыл Оразкүл Қайратқызы

  5В012000 Кәсіптік білім

  1.  

  Ергеш Арайлым Баратқызы

  5В060700 Биология

  1.  

  Юсупова Мақпал Ақботақызы

  5В070300 Ақпараттық жүйелер

  1.  

  Ким Александр Евгеньевич

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Әлиакбар Нұрдаулет Рауанұлы

  5В070900 Металлургия

  1.  

  Қыйнаят Әлібек Бақытжанұлы

  5В071200 Машина жасау

  1.  

  Тумебай Мұхамедәлі Әлімұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Тастанбек Әділжан Әбдіғалиұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Сатыбалды Замира Ғалымқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Исақұл Малика Талантқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Базарбаев Жантөре Болатұлы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Ақарыс Ақерке Бақытжанқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Тұрмысбекова Айдина Ғаниқызы

  5В072700 Азық-түлік тағамдарының технологиясы

  1.  

  Әбләш Әйгерім Әбдірашидқызы

  5В072700 Азық-түлік тағамдарының технологиясы

  1.  

  Тәжібай Жансая Еркебайқызы

  5В072700 Азық-түлік тағамдарының технологиясы

  1.  

  Өтебай Ақерке Азатбайқызы

  5В072800 Өңдеу өндірісінің технологиясы

  1.  

  Мырзаева Арайлым

  5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру

  1.  

  Әділханқызы Назерке

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Каныбетова Тойгул Орынбековна

  5В073300 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

  1.  

  Жақсылық Көшімхан Беделұлы

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Серік Нархат Есімханұлы

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Пардаханов Динәсіл Асануғли

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Жорабек Нұрболат Нұрғалиұлы

  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

  1.  

  Ерғали Муслима Сакенқызы

  5В120100 Ветеринарлық медицина

  1.  

  Марат Сапаркүл Алмасқызы

  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

  1.  

  Сатанбай Айдана Орынбасарқызы

  5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

  1.  

  Сауытова Ұлжан Мамбеталықызы

  5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

  1.  

  Стықұлова Қасиет Маратқызы

  5В010600 Музыкалық білім

  1.  

  Маханбетова Аяулым Қожантайқызы

  5В010800 Дене шынықтыру және спорт

  1.  

  Төреханова Таңшолпан Мұратқызы

  5В040200 Аспаптық орындау

  1.  

  Әлен Айшабибі Сәкенқызы

  5В041300 Живопись

  1.  

  Алпысбай Мөлдір Нұрболатқызы

  5В060600 Химия

  1.  

  Оралбекова Назерке Асанқызы

  5В060800 Экология

  1.  

  Әбен Алтынай Сейтқалиқызы

  5В060800 Экология

  1.  

  Сиздиков Даниер

  5В071800 Электр энергетикасы

  1.  

  Ситхазы Ақжан Сейтхалиқызы

  5В071800 Электр энергетикасы

  1.  

  Батырбекова Бибінұр Серікқызы

  5В070800 Мұнайгаз ісі

  1.  

  Бауыржан Әзиза Бауыржанқызы

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Бектұрсын Ақарыс Сержанұлы

  5В070300 Ақпараттық жүйелер

  1.  

  Әділбекова Қарлығаш Бауыржанқызы

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Поклонов Денис Олегович

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Оразбай Жансая Сүлейменқызы

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Жамал Мөлдір Сүндетбекқызы

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Әбдіхан Алтынхан Ерболұлы

  5В071200 Машина жасау

  1.  

  Іми Нахгүл Алпысбайқызы

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Төлешова Ақерке Мұсабекқызы

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Елемесов Бақытжан Нұрланұлы

  5В071800 Электр энергетикасы

  1.  

  Досмурат Аружан Досамаханқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Түйғынбек Гүлжан Талғатқызы

  5В072900 Құрылыс

  1.  

  Нүрша Есжан Кабулбекұлы

  5В072900 Құрылыс

  1.  

  Шерова Гавхар Сабитовна

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Мақұлбек Айдана Бауыржанқызы

  5В090100 Тасымалдауды қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

  1.  

  Нұрымбетова Мадина Нұрғазақызы

  5В090200 Туризм

  1.  

  Нарзилла Әсел Әбибуллақызы

  5В091000 Кітапхана ісі

  1.  

  Елубаев Айдос Мұратұлы

  5В010400 Бастапқы әскери дайындық

  1.  

  Искендир Әлия Әлішерқызы

  5В010600 Музыкалық білім

  1.  

  Асабай Айнұр Сүттібайқызы

  5В010700 Бейнелеу өнері және сызу

  1.  

  Керманшаева Зулал жумалиевна

  5В011900 Шет тілі: екі шет тілі

  1.  

  Ким Екатерина Альбертовна

  5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті

  1.  

  Төлеген Ажар Сәрсенғалиқызы

  5В011200 Химия

  1.  

  Умирбекова Гаухар Нурсадиковна

  5В020200 Халықаралық қатынастар

  1.  

  Мырзаева Жанайым Асқарқызы

  5В042000 Сәулет

  1.  

  Өтемісова Айжан Арыстанқызы

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Адильбеков Арман Мадиярович

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Ин-Ди-Сян Тимур Анатольевич

  5В070800 Мұнайгаз ісі

  1.  

  Қалдыбек Шерхан Ержанұлы

  5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

  1.  

  Текаев Оразмухаммет Алланазарович

  5В071300 Көлік, көлік техникасы және технологиялары

  1.  

  Нұрахмет Мағзұм Мансұрұлы

  5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

  1.  

  Әби Нұрдәулет Ғалымұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Жолшыбек Аян Жарқынұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Ержан Еламан Ержанұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Садырбай Жазира Жұмабекқызы

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Максудов Алишер Жумаханович

  5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

  1.  

  Батырхан Нұрайлым Мұхаметжанқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Тасбулатова Ақнұр Бақытжанқызы

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Табиров Ілияс Бахытұлы

  5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру

  1.  

  Эрметов Давронбек Агзамжанович

  5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір-тіршілігінің қауіпсіздігі

  1.  

  Аблаев Жандос Асқатұлы

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Зәуітбай Динара Алтынбекқызы

  5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы

  1.  

  Алтынбек Айжан Сәрсенбекқызы

  5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы

  1.  

  Айтбаев Дидарбек Эгамназарович

  5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы

  1.  

  Амангелді Камиля Ерболқызы

  5В090200 Туризм

  1.  

  Коржова Екатерина Денисовна

  5В120100 Ветеринарлық медицина

  1.  

  Кучерова Диана Шамильевна

  5В120100 Ветеринарлық медицина