Бакалавриат

Сілтеме - Жалпы мәлімет

2019/2020 оқу жылына қабылдау мерзімі

Өтініш қабылдау мерзімі

Тестілеу мерзімі

Қатысушылар

ҰБТ  өткізіледі

1 және 15 желтоқсан аралығы

15 және 20 қаңтар аралығы

1) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушылары;

*ақылы

2) ЖОО-ға ақылы негізде қабылдау үшін жоғары оқу орнының бірінші академиялық кезеңі аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылданған адамдар;

*ақылы

3) ЖОО-ның шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарында оқитын  және басқа білім беру бағдарламалары топтарына ауысқысы келетін білім алушылар

*ақылы

1 және 15 ақпан аралығы

24 және 29 наурыз аралығы

ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушылары;

*ақылы

10 наурыз және 10 мамыр аралығы

20 маусым және 5 шілде аралығы

1) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері;

ақысыз

2) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері;

*ақылы

3) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін  білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері

*ақылы

  10 мамыр және 5 маусым аралығы

20 маусым және 5 шілде аралығы

республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдар;

*ақылы

   25 шілде және 3 тамыз аралығы

17 және 20 тамыз аралығы

1) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері;

*ақылы

2) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау  үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері;

*ақылы

3) ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдар;

*ақылы

4) ЖОО-ның шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарында оқитын  және басқа білім беру бағдарламалары топтарына ауысқысы келетін білім алушылар

*ақылы

* - тестілеу бағасы – 2242 теңге.

Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін төлемді Қазақстан Республикасының барлық екінші деңгейлі банктері кассасынан төмендегі реквизит бойынша жасауға болады:

«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК  ҚР БҒМ

010011 Астана қ., Жеңiс д., 60

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК HSBKKZKX     КБE 16

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Төлемнің атауы – "Кешенді тестілеу үшін" (2242 теңге).

Сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ терминалдары арқылы ғана төлем жасауға болады.

Бақылаушылар: Министрлік өкілдері.

Апелляция: қарастырылған.

ҰБТ форматы: 5 пән (3 міндетті + 2 бейіндік).

                           Барлық тест тапсырмалар саны —120.

Тестілеудің жалпы уақыты: 3 сағат 50 минут (230 минут)

 

Тестілеу пәндері

Тапсырмалар саны

Тапсырмалар формасы

1 блок

Математикалық сауаттылық

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

Оқу сауаттылығы

20

(4 мәтін)

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

Қазақстан тарихы

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

2 блок

1 бейінді пән

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

10

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты

2 бейінді пән

20

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс

10

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты

Жоғары балл саны: 140

Шекті деңгей балы: 50

Бейінді пәндер таңдайтын білім беру бағдарламары тобына байланысты таңдалады

Бейінді пәндер комбинациясы

1 бейінді пән

2 бейінді пән

1

математика

физика

2

математика

география

3

биология

химия

4

биология

география

5

шет тілі

дүниежүзі тарихы

6

география

шет тілі

7

дүниежүзі тарихы

Адам. Қоғам. Құқық

8

дүниежүзі тарихы

география

9

қазақ тілі / орыс тілі

 қазақ әдебиеті / орыс әдебиеті

10

химия

физика

11

шығармашылық емтихан

шығармашылық емтихан

Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін  білім беру бағдарламаларының ұқсас бағыттарына оқуға түсушілер үшін ҰБТ (ТжКБ) форматы : 2 пән .

Барлық тест тапсырмалар саны - 60.

Тестілеудің жалпы уақыты — 1 сағат 40 минут (100 минут).

Тестілеу пәндері

Тапсырма саны

Тапсырмалар формасы

Бағалау формасы

Жалпы кәсіптік пән

20

Бес жауап нұсқасының біреуі  дұрыс

1 дұрыс жауап = 1 балл

 

Арнайы пән

40

Берілген бес жауаптың біреуі  дұрыс (20)

1 дұрыс жауап = 1 балл

 

Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар (10)

Барлық дұрыс нұсқаны таңдау – 

2 балл

Бір қате (бірнеше дұрыс жауаптан 1 қате кетсе) – 1 балл

2 немесе одан көп қате – 0 балл

Жағдаятық тапсырмалар (10)

1 дұрыс жауап = 1 балл

Жоғары балл саны: 70.

Шекті деңгей балы: 25.


Білім беру гранты – «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімге ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттары түсушілер өтініш білдірген нақты білім беру бағдарламалары, тіл бөлімдері мен оқу мерзімі бойынша білім беру бағдарламаларының кезектілігіне сәйкес білім беру грантын беру туралы куәлікті берумен қоса ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ) сертификатының балдарына сәйкес конкурстық негізде беріледі.

Конкурсқа қатысу үшін

·         ұлттық ЖОО-ға түсуге, шығармашылық дайындықты талап ететін оқуға түсушілерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына маусым-шілдедегі ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ҰБТ нәтижесі бойынша – кемінде 65 балл, 

·         "Педагогикалық ғылымдар", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар", "Ветеринария" білім беру салалары бойынша – кемінде 60 балл, 

·         басқа ЖОО-ларға – кемінде 50 балл, 

·         "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру саласы бойынша – кемінде 65 балл,

оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқу тілі бойынша) – кемінде 5 балл және әр бейіндік пәннен кемінде 5 балл алуы қажет.

Шығармашылық дайындықты талап ететін оқуға түсушілерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына ҰБТ-дан өткен, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ниет білдірген жалпы орта және техникалық пен кәсіптік, білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері ҰБТ нәтижесі бойынша 

·         кемінде 25 балл, 

оның ішінде жалпы кәсіптік пән бойынша – кемінде 5 балл және арнайы пән бойынша кемінде 5 балл алуы қажет.

Шығармашылық дайындықты талап ететін, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсуші ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты қаражат есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға және (немесе) 

·         ұлттық ЖОО-ға ақылы оқуға ниет білдірген жалпы орта және техникалық пен кәсіптік, білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері ҰБТ және шығармашылық емтихан нәтижелері бойынша – кемінде 65 балл, 

·         "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, 

·         басқа ЖОО-ға – кемінде 50 балл, 

оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі бойынша) – кемінде 5 балл және әр шығармашылық емтиханнан кемінде 5 балл алуы қажет.

Шығармашылық дайындықты талап ететін, ҰБТ-дан өткен, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ниет білдірген жалпы орта және техникалық пен кәсіптік білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері ҰБТ және шығармашылық емтихан нәтижесі бойынша 

·         кемінде 25 балл,

оның ішінде шығармашылық емтиханнан – кемінде 5 балл және арнайы пән бойынша кемінде 5 балл алуы қажет.

Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін талапкер жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына тапсырады:

·         белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш;

·         білімі туралы құжат (түпнұсқа);

·         ҰБТ сертификаты;

·         3x4 көлеміндегі екі фотосурет;

·         086-У нысаны бойынша медициналық анықтама;

·         жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін азамат өтініште өзі таңдаған білім беру бағдарламалары мен ЖОО-ны көрсетеді.

Бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда азамат төрт білім беру бағдарламаларын көрсете алады.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысу үшін өтініштер 10 – 20 шілде аралығында қабылданады.

Республикалық комиссияның отырысы 21 -31 шілде аралығында өткізіледі.

Білім гранты иегерлерінің тізімі Ұлттық тестілеу орталығының www.testcenter.kz сайтына ілінеді.

 •  
  Мамандықтар тізімі​

  шифр

  Білім

   1.     

  5В010100

  Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

   2.     

  5В010200

  Бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

   3.     

  5В010300

  Педагогика және психология

   4.     

  5В010400

  Бастапқы әскери дайындық

   5.     

  5В010500

  Дефектология

   6.     

  5В010600

  Музыкалық білім

   7.     

  5В010700

  Бейнелеу өнері және сызу

   8.     

  5В010800

  Денешынықтыру және спорт

   9.     

  5В010900

  Математика

  10.   

  5В011000

  Физика

  11.   

  5В011100

  Информатика

  12.   

  5В011200

  Химия

  13.   

  5В011300

  Биология

  14.   

  5В011400

  Тарих

  15.   

  5В011500

  Құқық және экономика негіздері

  16.   

  5В011600

  География

  17.   

  5В011700

  Қазақ тілі мен әдебиеті

  18.   

  5В011800

  Орыс тілі мен әдебиеті

  19.   

  5В011900

  Шет тілі: екі шет тілі

  20.   

  5В012500

  Химия-Биология

  21.   

  5В012600

  Математика-Физика

  22.   

  5В012700

  Математика-Информатика

  23.   

  5В012800

  Физика-Информатика

  24.   

  5В012900

  География-Тарих

  25.   

  5В012000

  Кәсіптік білім

   

   

  Гуманитарлық ғылымдар

  26.   

  5В020100

  Философия 

  27.   

  5В020200

  Халықаралық қатынастар

  28.   

  5В020300

  Тарих

  29.   

  5В020500

  Филология

  30.   

  5В020700

  Аударма ісі

  31.   

  5В020800

  Археология және этнология

  32.   

  5В021000

  Шетел филологиясы

   

   

  Құқық

  33.   

  5В030100

  Құқықтану

  34.   

  5В030400

  Кеден ісі

   

   

  Өнер

  35.   

  5В040200

  Аспаптық орындау

  36.   

  5В040600

  Режиссура

  37.   

  5В040900

  Хореография

  38.   

  5В041300

  Кескіндеме

  39.   

  5В041400

  Графика

  40.   

  5В041700

  Сән өнері

  41.   

  5В041900

  Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

  42.   

  5В042000

  Сәулет

  43.   

  5В042100

  Дизайн

   

   

  Әлеуметтік ғылымдар және бизнес

  44.   

  5В050200

  Саясаттану

  45.   

  5В050300

  Психология

  46.   

  5В050600

  Экономика

  47.   

  5В050700

  Менеджмент

  48.   

  5В050800

  Есеп және аудит

  49.   

  5В050900

  Қаржы

  50.   

  5В051000

  Мемлекеттік және жергілікті басқару

  51.   

  5В051100

  Маркетинг

   

   

  Жаратылыстану ғылымдары

  52.   

  5В060100

  Математика

  53.   

  5В060200

  Информатика

  54.   

  5В060400

  Физика

  55.   

  5В060600

  Химия

  56.   

  5В060700

  Биология

  57.   

  5В060800

  Экология

  58.   

  5В060900

  География

   

   

  Техникалық ғылымдар және технологиялар

  59.   

  5В070100

  Биотехнология

  60.   

  5В070200

  Автоматтандыру және басқару

  61.   

  5В070300

  Ақпараттық жүйелер

  62.   

  5В070400

  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  63.   

  5В070500

  Математикалық және компьютерлік модельдеу

  64.   

  5В070800

  Мұнайгаз ісі

  65.   

  5В070900

  Металлургия

  66.   

  5В071200

  Машинажасау

  67.   

  5В071300

  Көлік, көлік техникасы мен технологиясы

  68.   

  5В071700

  Жылу энергетикасы

  69.   

  5В071800

  Электр энергетикасы

  70.   

  5В071900

  Радиотехника, электроника және телекоммуникация

  71.   

  5В072000

  Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

  72.   

  5В072100

  Органикалық заттардың химиялық технологиясы

  73.   

  5В072400

  Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  74.   

  5В072600

  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  75.   

  5В072700

  Азық-түлік тағамдарының технологиясы

  76.   

  5В072800

  Өңдеу өндірісінің технологиясы

  77.   

  5В072900

  Құрылыс

  78.   

  5В073000

  Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру

  79.   

  5В073100

  Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

  80.   

  5В073200

  Стандарттау, метрология және сертификаттау

  81.   

  5В073300

  Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

  82.   

  5В075300

  Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

   

   

  Ауылшаруашылық ғылымдары

  83.   

  5В080100

  Агрономия

  84.   

  5В080200

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

  85.   

  5В080500

  Су ресурстары және суды қолдану

  86.   

  5В080600

  Аграрлық техника және технология

  87.   

  5В080800

  Топырақтану және агрохимия

   

   

  Қызмет көрсету

  88.   

  5В090100

  Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

  89.   

  5В090200

  Туризм

  90.   

  5В090300

  Жерге орналастыру

  91.   

  5В090500

  Әлеуметтік жұмыс

  92.   

  5В090600

  Мәдени-тынығу жұмысы

  93.   

  5В090700

  Кадастр

  94.   

  5В091000

  Кітапханалық іс

   

   

  Ветеринария

  95.   

  5В120100

  Ветеринарлық медицина