Skip to Content

«Ғаламдық бәсекелестік ортадағы заманауи білім беру»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

 

Ақпараттық хат

 

Құрметті әріптестер!

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2017 жылдың 27-28 сәуір аралығында өтетін  М.Әуезов атындағы ОҚМУ-да  «Ғаламдық бәсекелестік ортадағы заманауи білім беру» атты жаңашыл педагогтардың Халықаралық форумына қатысуға шақырады.

 

Жаңашыл педагогтардың Халықаралық форумы келесі бағыттарда жұмысты жүргізеді:

1. Әлемнің түрлі аймақтары мен елдеріндегі білім дамуының стратегиялары.

2. Білім берудегі заманауи инновациялар

3. Бәсекеге қабілетті кадрларды дайындаудағы мәселелер және білім беру сапасы.

 

Форумның мақсаты – шетелдік жоғары оқу орындары  және Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында кәсіби тәжірибені насихаттау және жинақтау, оқытушының шығармашылық әлеуетін арттыру, оқытудың ғылыми-әдістемелік деңгейін және сапасын көтермелеуге ықпал теу.

 

Форумның міндеті – шет елдік және Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары арасында кәсіби тәжірибе алмасу мен қарым–қатынас түрін  кеңейту, педагогтардың кәсіби деңгейінің  өсуіне қолдау жасау.

 

Форум барысында төмендегідей байқаулар ұйымдастырылады:

«Пәннің үздік оқу – әдістемелік кешені», «Үздік оқулық (оқу құралы)» «ПОҚ үздік дәріс»,  «Үздік кейс», «Үздік портфолио», «Үздік электронды оқулық (ПОӘК)» және «Үздік мультимедиялық презентация»; педагогтардың инновациялық жұмыстарының көрмесі; шеберлік-кластары; тренингтер өткізіледі.

Форум қорытындысы бойынша қатысушылардың мақалалар жинағының материалдарын баспадан шығару жоспарланып отыр.

        Форум шеңберінде қашықтықтан бейнеконференция түрінде баяндамалар жасау және қатысушылардың ұсынысы бойынша жаңа байқаулар ендірілу қарастырылған. Педагогтардың инновациялық жұмыстарының көрмесі мен байқауларға 2016 жылдың 1 қаңтарынан 2017 жылдың қазіргі уақытына дейінгі аралықта дайындалынып және баспадан шыққан материалдар қатысады.

Форум жұмысына қатысу үшін шет елдік және ҚР жоғары оқу орындары профессор – оқытушылар құрамы, докторанттары мен магистранттары, жас ғалымдар, колледж және мектеп мұғалімдері шақырылады. Мақалалар мен конкурсқа қатысатын материалдар 2017 жылдың 20  сәуіріне  дейін жіберілуі тиіс.

Форумды ұйымдастырушы комитетінің мекен- жайы:

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тауке-хан даңғылы 5, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент, Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз ету Орталығы - бас ғимарат, 2 этаж, 200 каб, ББӘҚО телефоны: 8 (7252) 21-06-93

Форум координаторы –Тасыбаева Шолпан Бакибулдаевна.

        Электронды мекен- жайы: tasybaeva_s@mail.rubarno-007@mail.ru

Форумның еңбектер жинағын басып шығаруға ұйымдастырушылық жарна 3500 теңгені құрайды.

Форумға қатысушылардың жол, тамақ, тұратын жерінің шығындарын қатысушы өзі немесе жіберген ЖОО өздері төлейді.

 

Банк реквизиттері:

РГП на праве хозяйственного ведения ЮКГУ им. М. Ауезова

ЮКФ АО «Цеснабанк»

РНН 582100003432

ИИК  KZ 81998STB0000109568

БИК  TSESKZKA

Код 16

БИН 990240005557

ОКПО 39140473

Ескерту: «Назначение платежа» өрісте «Халықаралық жаңашыл-педагог форумы» көрсету қажет.

Міндетті түрде төлем ақының түбіртегінің көшірмесін tasybaeva_s@mail.ru / barno-007@mail.ru  электронды мекен жайға жіберу қажет.

 

 

 Сұранымның үлгісі

 

«Ғаламдық бәсекелестік ортадағы заманауи білім беру» атты жаңашыл педагогтардың Халықаралық форумына

Қатысуға сұраным

 

Қала 

 

ЖОО

 

Автордың аты жөні (соавтордың)

 

Жұмыс орны

 

Қызметі

 

Ғылыми дәрежесі

 

Мақала аталуы (баяндама) (номер және бағыт аталуы)

 

Байқауға қатысуы

 

- байқау атауы

 

- On-lien ашық сабақты өткізу (сабақтың түрі, тақырыбы келтіріледі)

 

- көрмелерге қатысу

 

- Форум аясында мастер-класс, тренингтер  жүргізу (қажетті жабдықтарды, тақырыпты көрсету және ұйымдастыру комитетімен алдын-ала байланысу) 

 

- бейнеконференцияларға қатысу (тақырыпты көрсету және ұйымдастыру комитетпен алдынала байланысу)

 

Байланыс телефоны 

 

Электронды мекен жайы (e-mail) 

 

Пошталық адрес (қажеттілік болғанда еңбектер жинағын жіберуге)

 

Қонақ үйге алдын ала тапсырыс (ия, жоқ)

 

 

 

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар

Мақаланың  мәтіні (көлемі кестелерді, әдебиеттер тізімі мен безендірулерді қоса алғанда 5-6 беттен аспауы тиіс) Microsoft Word мәтіндік редакторында теріледі., жиектері: үстіңгі жағы 20 мм, төменгі жағы 20 мм, , оң жағы 20 мм. Парақтарды көлденең орналастыруға болмайды.

Орысша, қазақша және ағылшын тіліндегі мақала мәтіндеріне Times New Roman қарпі қолданылады (жай мәтін 11 пт, аралық қатар – 1,  сол жағы 30 мм, қалған жақтары – 20 мм, ені бойынша туралап, азат жол басы -1см).  Мәтін бір жол аралығы арқылы басылады, азатжолдар арасында – бір бос азатжол немесе азатжол алдындағы аралық 1,27см.  Мәтін А4 (210×297 мм) пішіміндегі парақтарда дәлдігі жоғары принтерде (300-600 dpi) басылады.

Мәтінде суреттер мен кестелер рұқсат етіледі. Сурет түсі қара-ақ.  мәтін өлшемі 12 пт. Суреттер топталған болуы қажет. Сурет астындағы жазбалар және сурет атауы «Times New Roman» қарпі, өлшемі 12 пт.  

Формулалар Microsoft Equation 3.0 редакторында теріледі және төмендегідей тәртіппен жазылады: қарапайым индекс -14, ірі индекс – 9, ұсақ индекс – 7, ірі символ -18, ұсақ символ -12.

Материал төмендегідей тәртіппен орналастырылады: сол жақ жоғары бұрышта ОӘЖ индексі көрсетіледі, бір қатардан соң мақаланың атауы қалыңдатылған шрифтпен бас әріптермен жазылады, атаудан кейін 1 жол аралығынан соң авторлардың аты-жөні, кейіннен 1 жолдан соң авторлардың жұмыс істейтін ұйымның атауы, қала жазылады. Бұдан кейін орыс тілінде жазылған мақалаларға түйіндеме және  summary, қазақ тілінде жазылған мақалаларға резюме и summary, ал ағылшын тілінде жазылған мақалаларға түйіндеме және резюме курсивпен жазылады. Кейіннен бір жолдан соң негізгі мәтін басылады. Пайдаланылған әдебиеттер негізгі мәтіннің соңында бір жол тастап келтіріледі. Мақаланың соңында ұсыныстар келтірілуі тиіс.

Мақаланың мәтіні (беттердің номерлерін көрсетпей) және сұранымы tasybaeva_s@mail.ru электронды пошта адресіне немесе электронды түрде дискіде ұсынылады (файлдардың аталуында бірінші автордың аты-жөні тұру қажет және сұраныммен бірге бір файл боп беріледі). Авторлардың саны 3 адамнан аспау қажет. Мақала мәтіні редакцияланбайды және тұпнұсқа ретінде қабылданады. Еңбектердің жиынтығы тура көшіру әдіспен жинақталады.

Көрсетілген мерзімнен кейін берілген немесе талаптарға сай емес материалдар қабылданбайды, баспаға ұсынылмайды және материалдар қайтарылмайды.

Сондықтан ұсынылатын материалдардың жоғарыда аталған талаптарға сәйкестігіне мұқият көңіл аударуларыңызды сұранамыз, себебі аударылған төлем ақылар қайтарылмайды.

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі:

 

УДК (10 пт)

 

Инновационные подходы в обучении: теории и методики обучения 

(11 пт)

 

Б. Асанов (11пт)

к.п.н, доцент (10пт)

ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан (10пт)

 

Түйін (10пт)

 

Summary (10пт)

 

Основной текст доклада (11 пт)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Литература (11 пт)

 

1

2

 Абзал Орымбетов | news